Wat doen we?

Klimaatverbond Energy BattleEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Klimaatverbond Energy Battle

In de Klimaatverbond Energy Battle gaan gemeenten aan de slag om zoveel mogelijk energie te besparen in drie maanden tijd. Elke deelnemende gemeente formeert drie teams die thuis elektriciteit en gas gaan besparen. Met behulp van een energiedisplay krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen verbruik.

Bekijk project
Groene VoetstappenEnergiebesparingEuropaEnergieke Samenleving

Groene Voetstappen

Zou het niet geweldig zijn als alle kinderen in uw gemeente of regio lopend en fietsend naar school gaan? U kunt laten zien dat dit kan met de Groene Voetstappenactie. Stel alle basisschoolleerlingen binnen uw gemeente of regio in de gelegenheid om mee te doen aan de Groene Voetstappenactie en bestel het actiemateriaal (stickerboekje en een stickervelletje) voor elke basisschoolleerling. Helpt u als gemeente of Natuur Milieu Educatie Centrum dit jaar (weer) mee om samen met scholen, leerlingen en ouders een groot succes van de actie te maken?

Bekijk project
Green Deal Verduurzaming scholenEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Green Deal Verduurzaming scholen

Klimaatverbond Nederland werkt aan het afsluiten van een Green Deal en het opstarten van een programma gericht op energieneutrale scholen. We werken stapsgewijs naar het energieneutraal worden van zoveel mogelijk schoolgebouwen in Nederland. De eerste fase betreft een onderzoek naar de belangrijkste knelpunten en oplossingen voor het energieneutraal renoveren van scholen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de al aanwezige kennis bij zowel Klimaatverbond Nederland als bij andere partijen. Ook kijken we goed naar de enkele reeds bestaande voorbeelden om te kijken hoe we deze kunnen opschalen.

Bekijk project
Gelders EnergieakkoordEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Gelders Energieakkoord

In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt. Huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B. In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal. Deze en meer ambities zijn vastgelegd in het Gelders Energieakkoord, dat in maart 2015 door zo’n honderd Gelderse partijen werd ondertekend. Daarmee committeren deze bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties zich aan een pakket maatregelen om de provincie te verduurzamen.

Bekijk project

Nederlandse KlimaatcoalitieEnergiebesparingEuropaEnergieke Samenleving

Nederlandse Klimaatcoalitie

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering is voor alle organisaties een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Decentrale overheden gaan nog verder, want een flink aantal gemeenten, waterschappen en provincies hebben klimaatneutrale (of aanverwante) doelstellingen voor alle activiteiten op 'hun' grondgebied.

Bekijk project
Lokale Energie EtalageEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Lokale Energie Etalage

Benieuwd naar de energie- en monitoringsgegevens van uw gemeente? Bekijk www.lokaleenergieetalage.nl voor een eenvoudig overzicht van de lokale ontwikkelingen. Met behulp van een energie enquete en website biedt de Lokale Energie Etalage een overzicht van de inspanningen en ontwikkelingen van gemeenten als resultaat van het Energieakkoord en de mogelijkheden die het ondersteuningsprogramma Energie van VNG biedt.

Bekijk project
WarmetruiendagEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Warmetruiendag

Op 10 februari namen 241.500 mensen actief deel aan Warmetruiendag onder het motto: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Op deze jaarlijkse nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één of twee graden lager en besparen zo, per graad 6% energie. De trui staat op deze dag symbool voor wat je zelf kunt doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We kunnen maar liefst 70% energie besparen met alle kennis en technieken die we nu hebben. De eerstvolgende Warmetruiendag is op 2 februari 2018.

Bekijk project
Ondertekening KlimaatverklaringEuropa

Ondertekening Klimaatverklaring

De klimaatconferentie COP21, die in december 2015 in Parijs plaats vond, was zoals verwacht een van de grootste duurzaamheidsconferentie van deze tijd. Klimaatverbond Nederland nam, in afstemming met andere nationale en internationale partijen het initiatief tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid', kortweg de 'Klimaatverklaring'. Ondersteun de verklaring door digitaal uw handtekening te zetten.

Bekijk project

Verkenning community-based campagne met peer-to-peer nudgingEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Verkenning community-based campagne met peer-to-peer nudging

Energie besparen is niet hot, een energiezuinig huis niet hip. Nul-op-de-meter vraagt investeren. Televisiespotjes en websites blijken niet voldoende om woningeigenaren tot energie besparen te bewegen. Nu er communicatief meer nodig is, biedt een community-based campagne uitkomst omdat het de kracht van de energieke samenleving benut om peer-to-peer communicatie te realiseren.

Bekijk project
Regiobijeenkomsten Klimaatverbond NederlandEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Regiobijeenkomsten Klimaatverbond Nederland

In 2013 organiseerde Klimaatverbond Nederland verspreid over het land al een serie regiobijeenkomsten. Vanaf het najaar van 2015 zal er wederom een inspirerende serie bijeenkomsten van soortgelijke opzet worden georganiseerd, waarbij er 's middags een workshopprogramma plaatsvindt met een diversiteit aan inspirerende onderwerpen. De volgende regiobijeenkomsten staan in de planning: Tilburg, Zaanstad, Apeldoorn, Rotterdam, Houten en Leeuwarden.

Bekijk project
Netwerk BurgemeestersconvenantEnergiebesparingEuropa

Netwerk Burgemeestersconvenant

In 2007 namen een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling na te streven dan de verlaging van de CO2-uitstoot met 20% zoals de Europese Unie in zijn algemeenheid voorstelt. Zo is het Covenant of Mayors initiatief ontstaan, bottom up, en meteen van harte gesteund door de Europese Commissie. Het werd een succes en meer dan 3000 gemeenten en hun burgemeesters hebben zich binnen drie jaar aangesloten en meer ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-uitstoot.

Bekijk project
Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethoudersEnergieke Samenleving

Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders

Klimaatverbond Nederland organiseert doorlopend provinciale/regionale Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Steeds meer wordt voor de uitvoering van beleid gekeken naar decentrale overheden. Dat geldt ook op klimaatgebied. Doelstellingen en afspraken zijn één ding, maar hoe geef je daar in de praktijk handen en voeten aan? Hoe kun je als gemeenten en provincies innovatieve ideeën op energiegebied versnellen? Met wie wil en kan je samenwerken en hoe kan kennis over kansrijke aanpakken sneller gedeeld en toegepast worden? In de Masterclasses Klimaatbeleid staan die vragen centraal.

Bekijk project

Green Deal Regionale samenwerkingEnergiebesparing

Green Deal Regionale samenwerking

In juni 2012 heeft het Klimaatverbond een Green Deal afgesloten met het Rijk met als doel de regionale samenwerking rond klimaatbeleid te versterken. De reden hiervoor is dat samenwerking meerwaarde oplevert en gemeenten in staat stelt ook de komende jaren, waarin geen nieuwe SLOK-subsidie beschikbaar is, verder te werken aan klimaat en energie. Daarbij is tevens van belang dat gemeenten en regio’s deze onderwerpen koppelen aan de economische agenda en die is over het algemeen vormgegeven op regionaal schaalniveau.

Bekijk project