Agenda

Groene Voetstappen: 24 t/m 30 september 2018

Groene Voetstappen: 24 t/m 30 september 2018

24 september 2018 – De vakantie is weer voorbij en we gaan ons weer richten op het nieuwe schooljaar. Het schooljaar beginnen we met iets leuks. We gaan namelijk weer Groene Voetstappen zetten: van 24 t/m 30 september 2018 is de landelijke Groene Voetstappenweek. Dat is al vrij snel na zomervakantie, dus schrijf uw school nog gauw in!

Lees verder
Symposium Partnerschappen voor duurzaamheid

Symposium Partnerschappen voor duurzaamheid

15 november 2018 – Klimaatverbond Nederland en I&O Research nodigen u graag uit voor deze internationale werkconferentie waarin vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en vervoerbedrijven kennis en ervaringen uitwisselen.

Lees verder
Najaar 2018: Klimaatwarming-ups

Najaar 2018: Klimaatwarming-ups

1 september 2018 – 30 november 2018 - Klimaatverbond Nederland biedt u na de gemeenteraadsverkiezingen “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups die worden georganiseerd, zijn eendaagse cursussen over twee actuele thema's. De twee thema's zijn aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). De cursussen worden op diverse locaties in het hele land gehouden.

Lees verder
Cursus voor verduurzaming organisaties: ‘Gedragsverandering voor een beter klimaat’

Cursus voor verduurzaming organisaties: ‘Gedragsverandering voor een beter klimaat’

1 september 2018 – 30 november 2018 - Je organisatie wil graag verduurzamen: dit past bij het gestelde doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en je organisatie vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder

Rotterdamse Parken Maand

Rotterdamse Parken Maand

1 september 2018 – 30 september 2018 - Tijdens de Rotterdamse Parkenmaand in september zijn in de parken veel groene activiteiten te doen: wandelingen, evenementen, theater, workshops, muziek, excursies en natuurwerkdagen. Op het Dakpark in Delfshaven is zaterdag 1 september om 13.00 uur de aftrap van de Parkenmaand vergezeld door muziek, theater en de Kleurbende!

Lees verder
Netwerkbijeenkomst Gelders Energieakkoord

Netwerkbijeenkomst Gelders Energieakkoord

13 september 2018 – Op donderdag 13 september 2018 staat er weer een GEA netwerkbijeenkomst op de planning. Deze dag staat het thema ‘duurzame mobiliteit’ centraal. Tonnie Tekelenburg zal u bijpraten over de stand van zaken en trends van de tafel mobiliteit. Er is veel nieuws te vertellen, de ontwikkelingen gaan snel. Bovendien hebben we een inspirerende, passende locatie: H4 groep in Deventer! Bent u er ook bij?

Lees verder
Uitnodiging bijeenkomst CO2 Prestatieladder voor Gelderse overheden

Uitnodiging bijeenkomst CO2 Prestatieladder voor Gelderse overheden

27 september 2018 – Gelderland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord, en daaruit voortvloeiend in het Gelders Energieakkoord (GEA) zijn stevige doelen voor CO2-reductie opgenomen. Gemeenten, waterschappen en provincie hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelen en het vormgeven van de energietransitie op lokaal niveau.

Lees verder
Symposium: ‘De meerwaarde van ecodorpen’

Symposium: ‘De meerwaarde van ecodorpen’

27 september 2018 – Het Nederlandse Ecodorpennetwerk organiseert op 27 september a.s. een symposium over de positieve rol die ecodorpen kunnen spelen bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en het halen van verschillende duurzaamheidsdoelen. Initiatiefnemers van ecodorpen, provincies, gemeenten en andere geïnteresseerden kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Lees verder