Agenda

Klimaatverbond Inspiratiedag

Klimaatverbond Inspiratiedag

31 januari 2019 – SAVE THE DATE - Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland de Klimaatverbond Inspiratiedag. Hoe maakt u van de #klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Wat beweegt ‘burgers’ eigenlijk en hoe organiseert u geslaagde partnerschappen met burgers, markt en overheid?

Lees verder
Warmetruiendag

Warmetruiendag

15 februari 2019 – Sinds de Dag van de Duurzaamheid en de start van het stookseizoen, kan heel Nederland weer energiebesparingsacties aanmelden voor de dertiende Warmetruiendag op 15 februari 2019. Op deze dag vieren we de grootste klimaatactie van Nederland met als motto “verwarm jezelf, niet de wereld!”

Lees verder
Europese Week van de Afvalvermindering

Europese Week van de Afvalvermindering

17 november 2018 – 25 november 2018 - Van zaterdag 17 en met zondag 25 november is het de Europese Week van de Afvalvermindering. Minder afval is beter voor het milieu en dus ons klimaat. Consuminderen helpt. Wat immers niet geconsumeerd wordt, hoeft ook niet gemaakt te worden. Dit voorkomt afval én het bespaart ook nog eens grondstoffen én energie.

Lees verder
Netwerkevent ‘Aardgasvrije wijken, hoe dan?”

Netwerkevent ‘Aardgasvrije wijken, hoe dan?”

28 november 2018 – Woensdagmiddag 28 november organiseert IGEV een netwerkevent met als thema 'Aardgasvrije wijken, hoe dan?' Keynote speaker is Diederik Samson, onderhandelaar voor het landelijke klimaatakkoord en voorheen voormalig PvdA leider. Via workshops kunt u ontdekken hoe we van het aardgas kunnen.

Lees verder

Van Energie naar Klimaat: The Next Step - Oost NL

Van Energie naar Klimaat: The Next Step - Oost NL

29 november 2018 – Op donderdag 29 november 2018 organiseert Oost NL de bijeenkomst Van Energie naar Klimaat, The Next Step. In een interactief middagprogramma bespreken wij de uitdagingen en de kansen die verduurzaming biedt voor ondernemers, instellingen en overheden.

Lees verder
Klimaattop COP24 in Polen

Klimaattop COP24 in Polen

3 december 2018 – 14 december 2018 - De VN-klimaatconferentie van 2018 (COP24) vindt plaats van 3 tot 14 december in Katowice, Polen. De conferentie is tevens de 24ste Conference of the Parties (COP24) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC ), de 14e sessie van de partners in het Kyoto-protocol (CMP 14), en de 2e sessie van de partners in uitvoering van het Akkoord van Parijs (CMA 3). De conferentie volgt op de Klimaatconferentie van Bonn 2017.

Lees verder
Bijeenkomst Doorpakken met aardgasvrije wijken

Bijeenkomst Doorpakken met aardgasvrije wijken

6 december 2018 – Tijdens de bijeenkomst op 6 december 2018 worden de Green Deal Aardgasvrije wijken officieel afgerond, en gaat het Programma AardgasvrijeWijken (PAW) en het Kennis- en LeerProgramma (KLP) officieel van start. Deze dag staat daarom in het teken staan van inspireren, samen leren, kennisdelen en netwerken.

Lees verder
NAS netwerkdag

NAS netwerkdag

10 december 2018 – Het Uitvoeringsprogramma 2018-2019 van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is halverwege. Waar staan we nu? Dat vertellen we graag op de NAS netwerkdag op 10 december, in De Zilveren Vosch in Utrecht. Het wordt een interactieve dag: we zijn benieuwd naar jullie suggesties en ideeën die ons verder helpen bij de uitvoering van de NAS.

Lees verder