Agenda

Webinar CO2-beprijzing

Webinar CO2-beprijzing

26 Mei 2020 – Samen met twee ingenieursbureaus, Witteveen+Bos en Tauw, heeft Klimaatverbond Nederland in het afgelopen jaar onderzocht hoe gestuurd kan worden op CO2-reductie in de planning, aanleg en beheer van GWW-projecten. Wij nemen u graag mee in de resultaten daarvan tijdens een interactief webinar op 26 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Als u wilt deelnemen, registreer u dan via deze link. Na de registratie krijgt u per ommegaande een mail met daarin de inloggegevens voor het webinar.

Interne CO2-beprijzing

Binnen de GWW-sector is veel CO2-reductie mogelijk. Ook nu, in een tijd met ongekend grote zorgen over gezondheid en economische perspectieven. Juist nu kan toepassing van interne CO2-beprijzing bij aanbesteding én sturen op CO2-reductie in alle projectfasen substantieel bijdragen aan de klimaatopgave.

Hans van Engen, duurzaamheidsaanjager van projectteam Meanderende Maas, zal tijdens dit webinar zijn praktijkervaring delen als het gaat om de ontwerpafwegingen tijdens de planfase in zijn project en hoe duurzaamheidsimpact daarbij een afwegingscriterium is geweest.

Over het webinar

Het webinar is enerzijds een afsluiting van een fase van onderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd. Het resultaat kunt u hier teruglezen in onze rapportage. Anderzijds is het een doorstart naar een fase waarin we het instrumentarium willen uitproberen en willen leren van de ervaringen die we daarbij opdoen als basis voor verdere opschaling. Zo dragen we ook met GWW-projecten bij aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

We gaan dit proces starten met een aantal provincies, als motor voor CO2-reductie én als katalysator voor het mobiliseren van de samenwerking met regionale en landelijke marktpartijen. Wij zijn hier als Klimaatverbond mee gestart met steun van het ministerie van I&W en zullen hier regelmatig over publiceren.

Tijdens het webinar staan onder andere de volgende vragen centraal:

Programma

14.00 - 14.20 uur: 
CO2-beprijzing: waar gaat dat over?

14.20 - 14.50 uur:
De praktijk in het HWBP en conclusies uit het onderzoek

15.00 - 15.35 uur:
In interactieve sessies: wat zijn de vragen die u heeft en waar ziet u mogelijkheden om hiermee te werken?

15.35 - 16.00 uur
Terugkoppeling en afsluiting

Voor wie is het webinar?

Het webinar is bedoeld voor inkopers, beleidsadviseurs, bestuurders, adviseurs duurzaamheid en circulaire economie, van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, en ook voor medewerkers van IPO, VNG, UvW en PIANOo.

Vragenlijst

Om een beeld te krijgen van de praktijken binnen gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. Deze kunt u beantwoorden tot 25 mei via DEZE LINK.

Meer informatie

Deze uitnodiging is een vooraankondiging. Wenst u voorafgaand meer informatie over deze webinar? Neemt u dan contact op met mijn collega Judith van de Geer: judith.van.de.geer@klimaatverbond.nl