Agenda

Algemene Ledenvergadering (ALV) Klimaatverbond Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV) Klimaatverbond Nederland

31 januari 2019 – SAVE THE DATE - Op 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland een algemene ledevergadering (ALV) voor haar leden. De inloop van de ALV is vanaf 11.30 uur. De bedoeling is om u te ontvangen op onze nieuwe locatie aan de Zijpendaalseweg 6, te Arnhem. Een gastsprekers zal tijdens de ALV - inspelend op de inspiratiedag - meer vertellen over lokale (burger)initiatieven op het gebied van schone energie en de rol van de overheid hierin. De presentatie en ALV is voorzien van een lunch.

Aansluitend op de ALV kunt u deelnemen aan de Klimaatverbond Inspiratiedag. De exacte locatie van de Inspiratiedag volgt nog. Klimaatverbond Nederland nodigt u van harte uit voor deze inspirerende dag. Bevestig uw deelname graag via dit aanmeldingsformulier. Bij voorbaat dank voor het doorgeven. 

Klimaatverbond Inspiratiedag

Hoe maakt u van de #klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Wat beweegt ‘burgers’ eigenlijk en hoe organiseert u geslaagde partnerschappen met burgers, markt en overheid? Deze - en meer - vragen beantwoorden we graag voor én met u tijdens de Klimaatverbond Inspiratiedag. Een inspirerend evenement die naadloos aansluit op de ALV. Tijdens de Inspiratiedag treft u veel informatie over de nieuwe Europese Directive en over (lokale) partnerschappen met burgers. Het belooft een inspirerende middag te worden waar leden en niet-leden van Klimaatverbond Nederland elkaar over dit thema ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Ook zal I&O Research aan de hand van het I&O Waardenmodel laten zien wat triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag. Tevens zullen zij recente inzichten met ons delen over hoe u van draagvlak onder burgers ook echt naar 'doen' kunt gaan.

Wilt u deze Inspiratiedag hoe dan ook niet missen, meldt u zich dan hier aan. De Inspiratiedag die om 13.00 uur begint en zal plaatsvinden in Arnhem, is voor iedereen toegankelijk. Ook niet-leden van Klimaatverbond Nederland zijn meer dan welkom. Voelt u zich daarom vrij om mensen, organisaties en partners uit te nodigen voor deze middag zodat u met hen over burgerparticipatie en burgerinitiatieven in gesprek kunt gaan.

Inhoudelijk zal ons programma over commons en burgerparticipatie en de rol van alle betrokkenen de komende periode meer invulling krijgen. Wilt u op de hoogte blijven van de verdere invulling van de Klimaatverbond Inspiratiedag, houd dan met regelmaat onze website en social media in de gaten.

Globaal dagprogramma

11.30 - 13.00 uur:
Algemene Ledenvergadering Klimaatverbond Nederland (voor leden)

13.00 - 16.00 uur:
Klimaatverbond Inspiratiedag (voor leden én niet-leden) met inhoudelijk programma over partnerschappen tussen burgers, markt en overheden

16.00 uur:
Terugblik op de Inspiratiedag en afsluitende netwerkborrel