Agenda

Algemene Ledenvergadering (ALV) Klimaatverbond Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV) Klimaatverbond Nederland

5 Juni 2019 – Op woensdag 5 juni a.s. organiseert Klimaatverbond Nederland de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV vindt aansluitend plaats op het VNG Congres in Barneveld op dezelfde locatie van het congres. De start van de ALV is om 13.30 uur. Rond 15.00 uur verwachten we de ALV af te ronden.

Uw stem telt

Als lid van Klimaatverbond Nederland onderstreept uw gemeente, provincie of waterschap dat klimaatbeleid en de energietransitie bij u hoog op de agenda staat. Samen met u vormen wij hét verbond dat een platform biedt voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Om met die missie op koers te blijven en waar nodig bij te sturen is het van belang dat u als lid meedenkt, meepraat en meebesluit tijdens de ALV.

Aanmelden

Meld u aan voor de Algemene Ledenvergadering van Klimaatverbond Nederland door een mail te sturen naar Carla Lodder op: carla.lodder@klimaatverbond.nl. Ongeveer een week voor aanvang van de ALV ontvangt u belangrijke stukken waar tijdens de ALV aandacht aan geschonken wordt en waarover besluiten worden genomen.