Agenda

Climate Adaptation Summit (CAS)

Climate Adaptation Summit (CAS)

25 Januari 2021 – Op 25 januari 2021 organiseert Nederland de Climate Adaptation Summit (CAS). Deze top van wereldleiders weerspiegelt de noodzaak om ons nu aan te passen aan de gevolgen van ons veranderende klimaat. De top zal helpen bij het kalibreren van de versnelde actie die is geïnitieerd door de Global Commission on Adaptation voor aanpassing en het benutten van verdere ondersteuning voor de wereldwijde beweging naar aanpassing.

Na de publicatie van haar vlaggenschiprapport en de Klimaatactie-top van de secretaris-generaal van de VN lanceerde de Global Commission on Adaptation haar Year of Action bij de Verenigde Naties in New York. Het CAS is bedoeld om de versnelde actie die tijdens het actiejaar is ondernomen te demonstreren en het ambitieniveau voor aanpassing tussen landen te verhogen in de aanloop naar de internationale klimaattop (COP26) in december 2020.

Vooruitkijkend zal de CAS de uitbreiding van de wereldwijde beweging van de Global Commission on Adaptation vergemakkelijken, naarmate bestaande allianties worden uitgebreid, nieuwe coalities worden geïntegreerd en vervolgacties worden aangekondigd en geïnitieerd.

De CAS zal de resultaten van "the  Year of Action" presenteren, zodat hierop voortgebouwd kanw orden om de langetermijnaanpassingsagenda vorm te geven. Succesvolle acties versnellen, deze op grote schaal uitbreiden en nieuwe oplossingen presenteren. De CAS wordt daarom georganiseerd in nauwe samenwerking met het Global Centre on Adaption (GCA), een internationale organisatie, gehost door Nederland.

De CAS zal een evenement op hoog niveau zijn dat wordt bijgewoond door staatshoofden en regeringsleiders, leden van de Global Commission on Adaptation, en leidinggevende personen uit internationale organisaties, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en NGO-netwerken. Het CAS erkent dat de beweging naar versnelde aanpassing moet worden gebouwd op de kennis, ondersteuning en vindingrijkheid van lokale gemeenschappen die zich al aanpassen aan het veranderende klimaat.

Het CAS zal belangrijke belanghebbenden samenbrengen die hebben geïnvesteerd in het opbouwen van een veerkrachtiger wereld - overheden op alle niveaus, entiteiten uit de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, grassroots-groepen, jeugdgroepen en vele anderen.