Agenda

Climate Alliance Digital Days: CO2-beprijzing op gemeentelijk niveau

Climate Alliance Digital Days: CO2-beprijzing op gemeentelijk niveau

9 Oktober 2020 – Vrijdag 9 oktober organiseren Klimaatverbond Nederland in samenwerking met Climate Alliance een internationale workshop over CO2-beprijzing. Het hoofddoel van deze workshop is om een ​​gemeentelijke dialoog op gang te brengen over de ontwikkeling van een realistisch CO2-beprijzingsmodel voor Europese steden, toepasbaar voor verschillende gemeenten en nationale contexten.

Doel van de workshop

De ontwikkeling van een dergelijk model kan profiteren van de reeds bestaande ervaringen in Nederland, waar gemeenten al werken met CO2-beprijzingsmodellen, maar worden besproken in een bredere groep gemeenten met verschillende kenmerken die de EU-geografie bestrijken. De organisatoren van deze workshop - Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance - zijn op zoek naar gemeenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en bereid zijn om deel uit te maken van een toekomstige pilotgroep die een dergelijk Europees CO2-beprijzingsmodel voor gemeenten ontwikkelt.

Programma

13.00 - 13.05 uur 

CO2-beprijzingsmodel: een effectieve tool voor (lokaal) klimaatbeleid, een circulaire economie en een groene inkoop; met praktische ervaringen uit Nederland.
Door: Thijs de la Court

13.20 - 13.35 uur

De ervaringen van de Gemeente Amsterdam met CO2-beprijzing.
Door: gemeente Amsterdam

13.35 - 14.25 uur

Discussie met de deelnemers en beslissingen maken over een concreet vervolg

14.25 - 14.30 

Afronding en afsluiting

Aanmelden

Deelnemen en meepraten. Registreer hier en kies voor optie Oct 9, 2020 01:00 PM.