Agenda

Hoe Groener Hoe Beter

Hoe Groener Hoe Beter

– 21 maart 2018 - Operatie Steenbreek, Entente Florale en Klimaatverbond Nederland hebben de handen ineen geslagen om een campagne ‘Hoe groener hoe beter’ te organiseren, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees verder om te zien wat u kunt doen.

Groen is om veel redenen erg belangrijk, zoals een gezonde leefomgeving, versterking van de biodiversiteit en tegen hitte en wateroverlast  in een veranderend klimaat.
Verschillende organisaties  zijn al enthousiast over het initiatief, zoals Groei en Bloei, IVN, KNNV,  St. Rioned, Unie van Waterschappen en Achmea.

We hopen dat we met deze organisaties – en hopelijk sluiten nog meer zich aan – en zoveel mogelijk lokale groepen in de verkiezingstijd  (van januari tot half maart 2018) twee activiteiten kunnen organiseren:

  1. een lokaal verkiezingsdebat over het belang van groen. Doel van dit debat is enerzijds om deskundigen de vele argumenten voor het belang van groen te laten presenteren en anderzijds de kandidaatsraadsleden in onderlinge discussie tot uitspraken over groen beleid in de nieuwe collegeperioden te brengen.
  2. Op 17 maart, de zaterdag voor de verkiezingen nodigen we allerlei organisaties in de gemeenten uit om met diverse eigen activiteiten het belang van groen te benadrukken. Dit kunnen excursies naar voorbeeldprojecten zijn, tegel eruit-groen erin acties,  groene aanbiedingen van bedrijven etc. 

Tot slot kan iedereen die dat wil de leus ‘hoe groener hoe beter’ gebruiken voor activiteiten die het belang van groen promoten.

Op 12-12, twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs, willen we onze campagne met persactiviteiten starten. We hopen dan het voornemen en de steun van zoveel mogelijk landelijke en lokale organisaties te presenteren.

We ontwikkelen momenteel ondersteunend materiaal dat je kunt gebruiken. Als jij geïnteresseerd bent om in jouw  gemeente ‘hoe groener hoe beter’ activiteiten te organiseren, dan kun je contact opnemen met groen@klimaatverbond.nl. Meer informatie over de campagne kan je lezen op de website van Hoe Groener, Hoe Beter.

We zien uit naar jullie reacties en inzet.

Hartelijke groet,

Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek
Madeleen Helmer, projectleider adaptatie Klimaatverbond Nederland