Agenda

ALV en inspiratiedag voor leden

ALV en inspiratiedag voor leden

20 Februari 2020 – Klimaatverbond Nederland nodigt onder haar leden de bestuurders uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2020. Tijdens deze ALV wordt er kort teruggekeken op 2019, wordt aan de hand van het Jaarplan 2020 ons inhoudelijke programma gepresenteerd en is er een bestuurderssessie waarin we met elkaar doorpraten over het onderwerp Interne CO2-beprijzing en borging in de eigen organisatie.

Inspiratiedag voor leden - donderdag 20 februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 organiseert Klimaatverbond Nederland (aansluitend op de ALV) tevens de Klimaatverbond Ledendag: een inspiratiedag voor leden. Tijdens deze middag zal Klimaatverbond Nederland met inspirerende sprekers meer toelichting geven over een aantal van haar activiteiten en krijgt u aan de hand van verschillende workshops en presentaties praktisch inzicht in wat wij voor u doen en hoe wij samen met u tot uitvoering komen van ambitieus klimaatbeleid.

Locatie: Stadhuis Delft (plenair) en Hoogheemraad van Delfland (workshops)
Datum: Donderdag 20 februari 2020 
Programma: 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Het exacte programma volgt. 

Aanmelden

Deelname aan de ledendag is geheel gratis. Aanmelden kan via dit onderstaande formulier.

 

Bekijk hier een korte sfeerimpressie van de vorige inspiratiedag