Agenda

Klimaatwarming-up: 17 mei in Assen

Klimaatwarming-up: 17 mei in Assen

17 mei 2018 – Klimaatverbond Nederland biedt u na de gemeenteraadsverkiezingen “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups die worden georganiseerd, zijn eendaagse cursussen over twee actuele thema'. De twee thema's zijn aardgasvrije wijken en bewonersparticipatie. Op 17 mei wordt de cursus gegeven in Assen.

De twee thema's zijn verdeeld in 2 workshops. De exacte inhoud volgt spoedig.

Wat zijn Klimaatwarming-ups?

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid.De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren waarvoor deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan.                                       

Wie komen er?

De regionale cursusdagen zijn bedoeld voor raadsleden, wethouders en gemeenteambtenaren.  Op de cursus zult u veel collega's treffen uit uw regio.

Kosten, wanneer en waar?

Deelname kost € 100,- voor de hele dag incl. lunch en € 60,- voor een dagdeel. Deelnemers uit gemeenten die lid zijn van het Klimaatverbond betalen resp. € 75,- en € 40,-. De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

Meer informatie en aanmelden

Uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus Klimaatwarmings-ups vindt u in deze bijlage. Meld u hier aan. Voor vragen kunt u terecht bij Marjo Kroese via Klimaatverbond, 088 023 8900 / info@klimaatverbond.nl