Agenda

Najaar 2018: Klimaatwarming-ups

Najaar 2018: Klimaatwarming-ups

1 september 2018 – 31 oktober 2018 - Klimaatverbond Nederland biedt u na de gemeenteraadsverkiezingen “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups die worden georganiseerd, zijn eendaagse cursussen over twee actuele thema's. De twee thema's zijn aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). De cursussen worden op diverse locaties in het hele land gehouden.

De cursus is verdeeld over twee thema-workshops:

Deze thema's leiden in toenemende mate tot steeds meer vragen van bezorgde burgers en vragen om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek. Wat moet u weten over deze onderwerpen en wat kunt u als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? We lichten deze thema's hieronder kort toe. 

Aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc.

Klimaatadaptatie

Uiterlijk 2020 moet er beleid zijn voor een klimaatbestendige inrichting van de gemeente. Nu al worden veel gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van hoosbuien, hagelbuien, en hittegolven. Gevolgen die veel mensen treffen, maar waar ook klimaatadaptatiemaatregelen tegen te nemen zijn.

Doel van de cusus

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren voor wie deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. 

Tijdens de cursus maken we noodzakelijke keuzen en aanpak rond deze thema's scherp voor u. Hiermee kunt u vervolgens direct mee aan de slag.

Deelnemers hebben na afloop inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. Na afloop hebt u inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. U bent bekend met het nationale netwerk waarmee in de nieuwe collegeperiode contact kan worden onderhouden om lokale ontwikkelingen en afwegingen op het gebied van mitigatie en adaptatie te toetsen en kennis te nemen van ervaringen bij collega’s.

Op de cursus zult u veel collega's treffen uit uw regio.


Programma

Welkom

Korte pauze

Lunch 

Korte pauze

Afronding en borrel


Cursusbegeleiders

Marjo Kroese: deskundige op het gebied van aardgasvrije wijken en van de vragen, stappen, knelpunten en wijzen van aanpak die daarbij komen kijken. Zij heeft het spel “Route naar een aardgasvrije wijk” ontwikkeld, dat inmiddels in vele grote en kleine gemeenten met professionals en bewoners wordt gespeeld om meer inzicht te krijgen in het proces, de actoren en de nodige acties.

Madeleen Helmer: deskundige op het gebied van klimaatadaptatie. Zij kent de breedte van de gevolgen van klimaatverandering (van hoosbuien tot allergieën) en kent de mogelijkheden van adaptatie samenwerkingen dwars door domeinen. Zij bedacht de adaptatiedialoog van de Nationale Adaptatie Strategie en was projectleider van Congres Hittestress op 25 juni 2018 jl.


Data, locatie en prijzen

De Klimaatwarming-ups staan gepland op de volgende locaties:

De exacte locatie in de gemeente verneemt u kort voor de aanvangsdatum van de door u gekozen cursus.

De kosten van de cursus zijn:

Hele dag (2 thema's)

Dagdeel (1 thema)

Aanmelden

Klik op de blauwe button op u aan te melden voor de Klimaatwarming-up in de gemeente van uw keuze.

 U kunt ook telefonisch contact opnemen via 088 – 023 8900 of per mail via info@klimaatverbond.nl.