Agenda

Symposium lokale hitteplannen Save The Date

Symposium lokale hitteplannen Save The Date

8 Oktober 2019 – De kans op meer en langere hitteperiodes neemt significant toe. Vergeleken met nu krijgen we in 2050 drie keer zo vaak te maken met hoge temperaturen. Tegelijkertijd neemt het aantal eenzame ouderen van 75 jaar of ouder toe: van 700.000 naar 1,3 miljoen. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van hitte.

In stedelijk, versteend gebied is het veel warmer dan buiten de stad; het verschil kan oplopen tot wel 8 graden. Vanwege de verdichting in de woningbouw zal dit hitte-eiland-effect verder toenemen.

Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland roepen gemeenten op om werk te maken van lokale hitteplannen, gericht op de kwetsbare mensen in de wijken. In februari 2019 verscheen de handreiking lokale hitteplannen, op initiatief van het team Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Op dinsdag 8 oktober zetten we een volgende stap, tijdens het nationaal symposium over lokale hitteplannen.

Wat zijn de doelen van dit symposium?

Doelgroep

Algemene informatie

Het symposium vindt plaats tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid en wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het NAS-programmateam.

Reserveer 8 oktober in uw agenda! Vanaf 13:00 uur (inloop) bent u welkom. Om 17:00 uur sluiten we af met een borrel. Na de zomer volgt het programma met het aanmeldingsformulier.

Meer informatie? Stuur een mail naar NAS@MinIenW.nl, onder vermelding van 'Symposium lokale hitteplannen'.

Foto: Pixabay