Agenda

Symposium ‘Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie’

Symposium ‘Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie’

23 Mei 2019 – Dé Risicodialoog voor klimaatadaptatie bestaat niet. Dus de verwachting is ook dat Dé aanpak niet bestaat. Wat kunnen we leren van succesvolle maatwerkprojecten? Wat zijn hun sleutels tot succes? Dat kunt u te weten komen op donderdag 23 mei 2019 in de Bilt op het symposium ‘Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie’.

Strategie voor klimaatadaptatie

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (Dpra) is een strategie uitgerold om vanuit het principe ‘weten, willen, werken’ te komen tot maatregelen die gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Daarmee moet de samenleving weerbaarder worden voor de gevolgen.

Op dit moment werken veel overheden met de stresstest en een risicodialoog. Dit als opstap naar een strategie om maatregelen uit te voeren.

Het symposium biedt vanuit reeds bewezen projecten de mogelijkheid samen de sleutels tot succes te zoeken. Wie moeten we betrekken? Welke kennis is nodig? Hoeveel tijd neem je voor de dialoog?

Sleutels tot succes

Het symposium draait om samenwerken: elkaar inspireren vanuit ‘sleutels tot succes’. Dat resulteert hopelijk tot samen aan de slag gaan met klimaatverandering.

Organisator KNW wil geen risicodialoog voeren of de stresstest uitleggen. Het gaat om leermomenten van succesvol uitgevoerde projecten.

Rendabele ingrepen met balans tussen voorkomen en accepteren

De vraag komt op: wat is dan succes? Van belang is dat we maatregelen treffen met impact op de gevolgen die we als samenleving ervaren rond klimaatverandering en die ons als samenleving raken.

Impact is bijvoorbeeld:

Voorlopig programma

Symposium 'Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie'

Organisatie
KNW Themagroepen TG Stedelijk Water en TG Water & Ruimte