Agenda

Vakbeurs Klimaat

Vakbeurs Klimaat

21 November 2019 – Klimaatverbond Nederland is aanwezig op de Vakbeurs Klimaat met een presentatie over klimaatadaptatie: hoe passen we ons aan aan meer hittedagen en hoe zorgen we gezamenlijk voor oplossingen voor kwetsbare groepen in onze samenleving?

Vakbeurs Klimaat, in Expo Houten staat volledig in het teken van de gevolgen van klimaatverandering voor de openbare ruimte, zoals water, hitte en droogte. Het is de snelst groeiende vakbeurs met lezingen in dit vakgebied. In 2018 bezochten 1.220 professionals de beurs.

Klimaatpraat 'Aanpak hittestress voor én achter de voordeur'
Door: Madeleen Helmer, Bianca Stoop en Edwin van der Strate
Tijdstip: 11:00-11:25 uur

Eenzame, thuiswonende 75-plussers zijn de grootste kwetsbare doelgroep bij een hittegolf. In deze sessie lichten we de resultaten toe van de proeftuin 'Hittestress en gezondheid', waarin in vier gemeenten is onderzocht of de koppeling van kennis over eenzaamheid en hitte helpt om de meest hittegevoelige wijken te vinden.
In dit onderzoek van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is vanuit het gezondheids-, sociale en fysieke domein verkend wie welke rol heeft bij de aanpak van de hitteproblematiek, hoe je de goede actoren aan tafel krijgt om de aanpak van de hitteproblematiek mee in gang te zetten en welke acties je ook daadwerkelijk morgen al kunt doen.

Meer informatie op de website van Vakbeurs Klimaat: www.vakbeursklimaat.nl/