Agenda

Webinar CO2-beprijzing: de opmaat naar volledige CO2-beprijzing in de bedrijfsvoering

Webinar CO2-beprijzing: de opmaat naar volledige CO2-beprijzing in de bedrijfsvoering

7 Oktober 2020 – Alliander, Klimaatverbond Nederland en MVO Nederland nodigen u uit voor een webinar op woensdag 7 oktober, van 9.00 tot 10.30 uur, over CO2-beprijzing in de publieke en semipublieke sector.

Het webinar geeft een actueel overzicht van belangrijke lopende initiatieven en biedt nieuwe inzichten voor ieder die in ontwerp, aanbesteding en bedrijfsvoering wil sturen op lage CO2-emissies en circulariteit met behulp van CO2-beprijzing.

De aanleiding voor dit webinar is drieledig. Partijen als Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten zetten nu actief in, ook met CO2-beprijzing als instrument, op ontwerp dat en aanbesteding die rendeert op lage CO2-uitstoot en circulariteit. Klimaatverbond Nederland publiceerde onlangs over de achtergronden en experimenten. Deze publicaties zijn beschikbaar op de speciale themasite.

De netbeheerders zijn bezig om CO2-beprijzing als belangrijk instrument uit te bouwen en hebben een analyse gedaan naar de mogelijkheden van dit instrument, de financieel-juridische gevolgen en de mogelijke impact. De komende maanden volgt bestuurlijke besluitvorming.

MVO Nederland heeft een reeks workshops georganiseerd over het instrument CO2-beprijzing in het bedrijfsleven en ziet dat het gebruik ervan, bij grote én kleinere bedrijven, sterk toeneemt, wat ook in lijn is met de mondiale trend. Er is toenemende erkenning dat bijvoorbeeld interne beprijzing bijdraagt aan innovatie en toekomstgericht, duurzaam ondernemerschap.

Conceptprogramma

  1. Opening
  2. Introductie door Olof van der Gaag, directeur van NVDE, uitgenodigd: CO2-beprijzing als onmisbaar instrument
  3. Interview met Koen Eising, MVO Manager bij Alliander: CO2-beprijzing bij de netbeheerders
  4. Presentatie door Thijs de la Court, projectleider CO2-beprijzing bij Klimaatverbond Nederland): Rekenen met de Toekomst, het landschap van CO2-beprijzing
  5. Rondje langs de velden: Korte interviews met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen
  6. Verdieping: aanbestedingsinstrumenten
  7. In gesprek: Bouwen aan kennisdeling en waar heb je behoefte aan? De ingrediënten voor de community of practice.

Onder voorzitterschap van Judith van de Geer (Klimaatverbond Nederland) en Michel Schuurman (MVO Nederland). Tijdens het webinar zullen we u direct en via polls betrekken bij het programma.

Aanmelden

Meld u aan via info@klimaatverbond.nl onder vermelding van: webinar CO2-beprijzing of klik op de blauwe button hieronder. Dan ontvangt u de link naar het webinar en actuele documenten. Aanmelden kan uiterlijk tot en met maandagochtend 5 oktober.Voor meer informatie: www.co2-beprijzing.nl.