Agenda

Webinar EUCF: financiële steun voor lokale overheden t.b.v. “investeringsconcepten duurzame energie”

Webinar EUCF: financiële steun voor lokale overheden t.b.v. “investeringsconcepten duurzame energie”

26 Augustus 2020 – Neem op woensdag 26 augustus 2020 deel aan de EUCF-webinar en ontgrendel de deur naar financiering voor de plannen voor duurzame energie in uw gemeente of regio!

EUCF

De European City Facility (EUCF) identificeert gemeenten en lokale autoriteiten als de drijvende kracht achter een duurzame energietransitie. De EUCF is opgericht door steden voor steden en is opgezet in het kader van Horizon 2020. Het initiatief omvat een financiële steun van € 60.000,- voor lokale autoriteiten om investeringsconcepten te ontwikkelen met betrekking tot hun klimaat- en energie-actieplannen. Succesvolle aanvragers ontvangen een vast bedrag om hun investeringsconcepten te ontwikkelen. Tevens biedt de EUCF diensten aan gemeente die ondersteuning bieden om investeringsconcepten te ontwikkelen die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. Met deze steun wil het EUCF-plan duurzame energieprojecten bij lokale autoriteiten in heel Europa wil aanmoedigen.

Nederlandse uitleg over EUCF

Er zal een webinar worden gehouden om het EUCF-project voor te stellen aan de Nederlandse lokale autoriteiten. Klimaatverbond Nederland organiseert als partner van de EUCF deze webinar. De webinar is georganiseerd om het project nader te introduceren en geeft meer toelichting op het aanvraagproces. De webinar begint om 10.30 uur en duurt tot uiterlijk 11.45 uur. Aan het einde van de webinar is er kort gelegenheid om vragen te stellen.

De webinar zal georganiseerd worden via Teams. Om deel te nemen dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden doet u via de groene button hieronder. Op 26 augustus ontvangt u om 9.30 de link voor deelname aan deze sessie.