FAQ

Wat is het Klimaatverbond?

Het Klimaatverbond is ruim twintig jaar actief en begonnen als een actie van de Europese Milieudefensies om lagere overheden te stimuleren iets aan klimaatbeleid te doen. Dit werd in Nederland snel opgepakt door de lagere overheden, waarna ze in 1991 hun eigen vereniging hebben opgericht: Vereniging Klimaatverbond Nederland

De beginperiode kenmerkte zich door veel aandacht te vragen voor duurzame energie (vooral windenergie en later ook zonne-energie) en de lobby voor duurzame houtproductie. Begin 2000 zette het Klimaatverbond in op het stimuleren van de overheid om lagere overheden als klimaatpartner te erkennen. Dat is uiteindelijk uitgemond in het BANS-klimaatconvenant. In 2004 volgde een nieuwe koerswijziging. Het werk achter de schermen begon vruchten af te werpen, waardoor er ruimte kwam om directer aandacht te geven aan vragen en wensen die vanuit de leden naar voren kwamen.

Wie zijn er lid van het Klimaatverbond?

Het Klimaatverbond vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft het Klimaatverbond wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners. De leden hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar. De unieke combinatie van lobby en projecten, in combinatie met een sterke inhoudelijke focus op klimaat en duurzame energie, maken dat het Klimaatverbond veel kennis en een sterk netwerk heeft; lokaal, nationaal en internationaal, bestuurlijk en inhoudelijk. Vanuit deze sterke basis zijn we in staat om een goede koppeling te maken tussen (nationaal) beleid en de (lokale) praktijk.

Wat doet het Klimaatverbond?

De leden van het Klimaatverbond hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar.

Het Klimaatverbond richt zich daarbij op vier prioritaire thema's:

Om de doelstellingen te bereiken zal het Klimaatverbond continu partijen als Rijksoverheid, bedrijven, burgers en maatschappelijke partners prikkelen, stimuleren en aansporen om noodzakelijke stappen te zetten voor het bereiken van de energietransitie. Het sluiten van samenwerkingsverbanden en allianties, de stimulering van innovatie, de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van concrete projecten zijn daarbij de middelen die het Klimaatverbond inzet om de ambities te verwezenlijken.

Hoe neem ik contact op met het Klimaatverbond?

Bezoek- en postadres
Arthur van Schendelstraat 500
3511 MH  UTRECHT

tel.nr.: 088-0238900 (ma t/m do 08.30-16.30 uur)
e-mail: info@klimaatverbond.nl

Onze professionals zijn veelal ook rechtstreeks bereikbaar.

Waar vind ik het Energieakkoord voor duurzame groei?

Op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER) kunt u alles lezen over het Energieakkoord voor duurzame groei.

Hoe kan ik de activiteiten van het Klimaatverbond volgen?

U kunt de activiteiten van het Klimaatverbond in de sociale media volgen via onze Twitter-pagina of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.