Jaarverslag 2015

Hierbij bied ik u namens ons bestuur het jaarverslag over 2015 van Klimaatverbond Nederland aan. Het was een prachtig jaar. Een zeer succesvolle Warmetruiendag, het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord, de Green Deal Scholen, onze Ledendag, de Kinderklimaattop en nog veel meer geslaagde activiteiten maken duidelijk dat de zorg om ons klimaat wel degelijk leeft in onze samenleving. De overwinning van de Klimaatzaak, het voorstel om te komen tot een Klimaatwet en het in december gesloten Klimaatakkoord maakt dat we in 2015 het tij definitief hebben gekeerd. Niemand twijfelt meer aan klimaatverandering, niemand twijfelt meer aan de noodzaak voor actie.

Wij als decentrale overheden en leden van Klimaatverbond Nederland moeten ons nog meer beseffen dat de rol van ‘niet-statelijke actoren’ van belang is. Anders gezegd: wij zijn belangrijk en wij kunnen een verschil maken. Daarom ook is het goed dat Klimaatverbond Nederland mede oprichter is van de Nederlandse Klimaatcoalitie. In 2016 zetten we ons werk hierin voort. En daarom was het goed dat ik -samen met gemeenten als Breda, Nijmegen, Amsterdam en Goeree Overflakkee, in Parijs aanwezig was. Overigens was ik daar namens u allen en heb ik onze Klimaatverklaring voor het voetlicht kunnen brengen. Deze is overhandigd aan zowel staatssecretaris Dijksma als aan premier Rutte!

Velen van u hebben meegedaan aan activiteiten als de Warmetruiendag, de Energy Battle, de Groene Voetstappen en participeren in de Zonatlas en het Gelders Energieakkoord. Ook draaien tientallen leden warm om volgend jaar te gaan deelnemen aan de Green Deal Scholen en aan ons Klimaatadaptatie programma. Alle activiteiten kwamen tot stand door een zeer actief en betrokken team van mensen.

Met de voeten in de klei en ons hoofd in een klimaatneutrale toekomst werken wij ook komende jaren graag met u verder aan een klimaatneutrale organisatie in 2030 en een klimaatneutraal Nederland, uiterlijk in 2050. Dit doen wij zonder onze solidariteit met landen die nu al dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, uit het oog te verliezen.

Namens het bestuur van Klimaatverbond Nederland dank ik u voor uw betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Stephan Brandligt

Jaarrekening 2015 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2015 Stichting Klimaatverbond Nederland