Jaarverslag 2016

Klimaatverbond Nederland realiseert zich dat het klimaatbeleid zich in een cruciale overgangsfase bevindt. We hebben snel échte resultaten en schaal nodig. En dat heeft ook consequenties voor onze eigen rol. Klimaatverbond Nederland gaat zich daarom nog scherper richten op samenhang en op samenwerking met en tussen spelers. We gaan ontsnipperen, samen ontwikkelen en realiseren, elkaars krachten in samenhang inzetten op dat wat echt werkt. We denken dat dit leidt tot een beter resultaat. Vandaar dat de titel van het jaarplan 2016 luidde: meer samenhang en samenwerking leidt tot een beter resultaat. Lees hier het jaarplan terug.

We kunnen positief terugkijken op 2016. Op verschillende fronten heeft Klimaatverbond Nederland zichzelf goed vertegenwoordigd. Met name Warmetruiendag was met meer dan 215.000 deelnemers en uitgebreide aandacht in de media een zeer succesvolle campagne. Ook werd er door verschillende gemeenten weer volop energie bespaard tijdens de Klimaatverbond Energy Battle. Uit onderstaande infographic is ook te zien dat Klimaatverbond Nederland met een financieel positief resultaat afsloot. Een uitgebreid overzicht treft u onder de infographic in de jaarrekening van de Vereniging en Stichting.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Jaarrekening 2016 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2016 Stichting Klimaatverbond Nederland