Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was voor Klimaatverbond Nederland een jaar van herijking van haar inhoudelijk programma. Projecten als de Energy Battle, Lokale Energie Etalage, Nederlandse Klimaatcoalitie en de Green Deal Scholen hebben we in 2019 afgesloten of overgedragen aan andere organisaties. Dat heeft ruimte gegeven om ons meer te concentreren op nieuwe thema’s als de toenemende koeltevraag door klimaatverandering en het verkennen van de toepassing van instrumenten als (interne) CO2-beprijzing. 

Programmalijnen opgepakt door de media

We publiceerden de resultaten van een enquête over de koeltebehoefte die werd gehouden onder decentrale overheden. De uitkomsten van dit onderzoek, gekoppeld aan de tropische dagen en hittegolven in de zomer van 2019, trokken de aandacht van verschillende (landelijke) media. Klimaatverbond Nederland agendeerde de stijgende koelte- en energievraag en dit werd opgepikt door onder andere het NRC, de NOS en de Telegraaf. Dit zorgde voor veel aandacht en discussies over de hitte en verkoelingssystemen zowel op het beleidsmatige als op het technische vlak. 

Verder kaartten wij in 2019 aan dat de groep thuiswonende 75-plussers kwetsbaar is voor de gevolgen van de extreme temperaturen, vooral in het stedelijk gebied.  Tijd om het probleem van hittestress serieus op te pakken. Wij riepen daarom gemeenten op om lokale hitteplannen mee te nemen bij de ontwikkeling van lokale klimaatadaptatie-strategieën. Dit werd opgepikt in de media door onder andere Radio 1 waar wij te gast waren. 

Wegbereiders in lokaal beleid met wereldwijde impact

Vereniging Klimaatverbond Nederland had in 2019 in totaal 175 leden: 160 gemeenten, 9 provincies, 5 waterschappen en 1 geassocieerd lid. Er kwam een nieuw lid bij. Met onze vereniging zijn wij als lid aangesloten bij de internationale netwerken van Climate Alliance en Energy Cities. In 2019 is er binnen de organisatie gewerkt aan de verhouding overhead en inhoudelijk werk, zodat deze organisatie-aspecten beter met elkaar in balans komen. Ons werk doen we met een goed ingewerkt team bestaande uit twaalf medewerkers in (parttime) dienstverband en tien projectleiders in de flexibele schil. We werken in het hele land, met het kantoor in Arnhem als prettige uitvalsbasis.

Infographic jaarekening 2019

(klik op de afbeeldling voor een vergroting van de infographic)

Visueel jaarverslag 2019

In 2019 pakten wij definitief onze rol als wegbereider in lokaal klimaatbeleid. Die investeringen en samenwerkingen leidde tot verschillende activiteiten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid. En dat alles voor en met haar leden om zo de lokale aanpak te formuleren, uit te voeren en aan te scherpen. In dit document treft u een visueel jaarverslag van 2019 inclusief de jaarrekeningen en activiteiten uit dat jaar. Of klik op de afbeeldling hieronder om het visuele jaarverslag 2019 te bekijken.

Bijlagen: