Over ons

Klimaatverbond Nederland is sinds 1992 actief. Begonnen als een actie van de Europese Milieudefensies om lagere overheden te stimuleren aan Klimaatbeleid te doen, is dit in Nederland snel opgepakt door de lagere overheden en hebben ze in 1992 hun eigen Vereniging opgericht. De beginperiode kenmerkte zich door veel aandacht te vragen voor duurzame energie (vooral windenergie en later ook zonne-energie) en de lobby voor duurzame houtproductie.

Begin 2000 zette Klimaatverbond Nederland in op het stimuleren van de overheid om lagere overheden als klimaatpartner te erkennen. Dat is uiteindelijk uitgemond in het BANS-klimaatconvenant. In 2004 volgde een nieuwe koerswijziging. Het werk achter de schermen begon vruchten af te werpen, waardoor er ruimte kwam om directer aandacht te geven aan vragen en wensen die vanuit de leden naar voren kwamen.