Bestuur

Een vertegenwoordiging van de leden vormt het Algemeen Bestuur, welke nu acht, maar maximaal negen (onbezoldigde) leden mag kennen. Dit zijn voornamelijk actieve bestuurders en maximaal twee oud-bestuurders. Bij de samenstelling van het bestuur streven we naar een evenwichtige samenstelling van competenties en gelieerde netwerken, vertegenwoordiging van zowel gemeenten als provincies en waterschappen en een evenwichtige verdeling van politieke kleuren. Bovendien letten we op de bestuurssamenstelling van andere gremia om onderlinge afstemming en samenwerking met deze organisaties optimaal te kunnen benutten.

Het bestuur Klimaatverbond Nederland

Het bestuur van Klimaatverbond Nederland bestaat uit:

Vereniging Klimaatverbond Nederland

De bestuursleden van de Vereniging zijn:


Stephan Brandligt, (voorzitter), wethouder gemeente Delft


Hennie Roorda (vice-voorzitter), lid van dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland


Ronald van Meygaarden (penningmeester), wethouder gemeente Geldermalsen


Abdeluheb Choho, wethouder gemeente Amsterdam


Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland


Margreet van Gastel, voormalig wethouder gemeente Arnhem


Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Brabant

 

 


Berend de Vries, wethouder gemeente Tilburg


Ingrid Thijssen, CEO Alliander

 

Stichting Klimaatverbond Nederland

De uitvoering van diverse activiteiten is door het algemeen bestuur gemandateerd aan Stichting Klimaatverbond Nederland.

De bestuursleden van de Stichting zijn:

Zij vormen hiervan het dagelijks bestuur.

Naast bestuurslid van Klimaatverbond Nederland behoren Hennie Roorda en Berend de Vries ook tot het team van regionale Klimaatambassadeurs, dat bestaat uit een aantal wethouders, provinciale gedeputeerden en waterschapsbestuurders die in hun stad of regio concreet aan de slag gaan om de risico’s van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Directie Klimaatverbond Nederland

De algemeen directeur van Klimaatverbond Nederland is:

Petra Lettink

Professionals Klimaatverbond Nederland

Het projectteam van Klimaatverbond Nederland bestaat uit professionals met diverse expertises.