Jaarplan 2020

Samen met u werken wij aan actief en impactvol lokaal klimaatbeleid. Aan de ene kant werken we op mitigatie: het voorkomen van verdere klimaatverandering door reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Aan de andere kant werken we aan adaptatie: het aanpassen aan de veranderingen die we nu en in de toekomst ondervinden.

KlimaatverbondNederland als wegbereider

Wij kijken vooruit naar wat er zich vanuit de huidige afspraken, maar ook de doelen op de lange termijn - zoals het Parijsakkoord – de komende jaren gaat voordoen: wat worden de uitdagingen, waar moet aandacht voor zijn, wat is nodig om mogelijke drempels te slechten dan wel kansen te benutten. Wij begeven ons daarmee in de onderzoeksfase, pionieren, analyseren, ontwikkelen, zoeken naar instrumenten en experimenten. Dit doen we in coalities samen met onze leden en samenwerkingspartners die hieraan mee willen doen. Vanuit deze groepen kunnen we de geleerde lessen en kennis weer delen met onze andere leden en partners.

Aanvullend op de rol die de koepels als VNG, IPO en UvW in de breedte pakken kijken wij vooruit naar wat er zich vanuit de huidige afspraken, maar ook de doelen op de lange termijn - zoals het Parijsakkoord – de komende jaren gaat voordoen: wat worden de uitdagingen, waar moet aandacht voor zijn, wat is nodig om mogelijke drempels te slechten dan wel kansen te benutten. Kortom: Klimaatverbond Nederland als wegbereider.

Lidmaatschap steunt toekomstgericht en ambitieus lokaal klimaatbeleid

Als lid van Klimaatverbond Nederland onderstreept uw organisatie dat klimaat bij u hoog op de agenda staat. Het lidmaatschap is een besluit van uw gemeente-, waterschaps- of provinciebestuur. Behalve dat het lidmaatschap uiting geeft aan het belang dat u hecht aan uw lokaal klimaatbeleid, zijn wij een inhoudelijke ledenorganisatie van decentrale overheden en bieden wij een lerend netwerk voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Uw lidmaatschap maakt het mogelijk dat wij voor u wegbereider zijn voor toekomstgericht en ambitieus lokaal klimaatbeleid.

Tref hieronder een overzicht van een aantal thema's waarbij wij de rol als wegbereider oppakken. Is uw organisatie bezig met één of meerdere van deze thema's en wilt uw organisatie ermee aan de slag gaan, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u hierover in gesprek en blijven continu op zoek naar samenwerkingen. 

(klik op de afbeelding voor een uitvergroting)Hoogtepunten 2019

Hoewel we als wegbereider graag vooruitkijken, met de pijlen gericht op de toekomst en daarin belangrijke onderwerpen aangrijpen om bij te dragen aan het behalen van de gestelde klimaatdoelen, kijken we tevreden terug op de sporen die we nalaten in het afgelopen jaar. Tref hieronder een overzicht van enkele hoogtepunten van 2019.

(klik op de afbeelding voor een uitvergroting)