Jaarverslagen

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van 175 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Deze samenwerkende decentrale overheden onderstrepen het belang van samen optrekken, experimenteren en kennisdelen om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen.

Samen met Klimaatverbond Nederland streven zij niet alleen naar ambitieus en actief lokaal (klimaat)beleid, maar ook de daadwerkelijke uitvoering van dat beleid om bij te dragen aan het halen van de doelen uit het Parijsakkoord.

Elk jaar blikken we terug op de voortrgang van onze missie. Dat doen we aan de hand van onze jaarverslagen. Tref hieronder het overzicht van ons werk en onze financiën over de afgelopen 4 jaar.