Jaarverslag


Jaarrekeningen 2016

Klimaatverbond Nederland realiseert zich dat het klimaatbeleid zich in een cruciale overgangsfase bevindt. We hebben snel échte resultaten en schaal nodig. En dat heeft ook consequenties voor onze eigen rol. Klimaatverbond Nederland gaat zich daarom nog scherper richten op samenhang en op samenwerking met en tussen spelers. We gaan ontsnipperen, samen ontwikkelen en realiseren, elkaars krachten in samenhang inzetten op dat wat echt werkt. We denken dat dit leidt tot een beter resultaat. Vandaar dat de titel van het jaarplan 2016 luidde: meer samenhang en samenwerking leidt tot een beter resultaat. Lees hier het jaarplan terug.

We kunnen positief terugkijken op 2016. Op verschillende fronten heeft Klimaatverbond Nederland zichzelf goed vertegenwoordigd. Met name Warmetruiendag was met meer dan 215.000 deelnemers en uitgebreide aandacht in de media een zeer succesvolle campagne. Ook werd er door verschillende gemeenten weer volop energie bespaard tijdens de Klimaatverbond Energy Battle. Uit onderstaande infographic is ook te zien dat Klimaatverbond Nederland met een financieel positief resultaat afsloot. Een uitgebreid overzicht treft u onder de infographic in de jaarrekening van de Vereniging en Stichting.

Jaarrekening 2016 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2016 Stichting Klimaatverbond Nederland


Jaarrekeningen 2015

Geachte leden van Klimaatverbond Nederland,

Hierbij bied ik u namens ons bestuur het jaarverslag over 2015 van Klimaatverbond Nederland aan. Het was een prachtig jaar. Een zeer succesvolle Warmetruiendag, het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord, de Green Deal Scholen, onze Ledendag, de Kinderklimaattop en nog veel meer geslaagde activiteiten maken duidelijk dat de zorg om ons klimaat wel degelijk leeft in onze samenleving. De overwinning van de Klimaatzaak, het voorstel om te komen tot een Klimaatwet en het in december gesloten Klimaatakkoord maakt dat we in 2015 het tij definitief hebben gekeerd. Niemand twijfelt meer aan klimaatverandering, niemand twijfelt meer aan de noodzaak voor actie.

Wij als decentrale overheden en leden van Klimaatverbond Nederland moeten ons nog meer beseffen dat de rol van ‘niet-statelijke actoren’ van belang is. Anders gezegd: wij zijn belangrijk en wij kunnen een verschil maken. Daarom ook is het goed dat Klimaatverbond Nederland mede oprichter is van de Nederlandse Klimaatcoalitie. In 2016 zetten we ons werk hierin voort. En daarom was het goed dat ik -samen met gemeenten als Breda, Nijmegen, Amsterdam en Goeree Overflakkee, in Parijs aanwezig was. Overigens was ik daar namens u allen en heb ik onze Klimaatverklaring voor het voetlicht kunnen brengen. Deze is overhandigd aan zowel staatssecretaris Dijksma als aan premier Rutte!

Velen van u hebben meegedaan aan activiteiten als de Warmetruiendag, de Energy Battle, de Groene Voetstappen en participeren in de Zonatlas en het Gelders Energieakkoord. Ook draaien tientallen leden warm om volgend jaar te gaan deelnemen aan de Green Deal Scholen en aan ons Klimaatadaptatie programma. Alle activiteiten kwamen tot stand door een zeer actief en betrokken team van mensen.

Met de voeten in de klei en ons hoofd in een klimaatneutrale toekomst werken wij ook komende jaren graag met u verder aan een klimaatneutrale organisatie in 2030 en een klimaatneutraal Nederland, uiterlijk in 2050. Dit doen wij zonder onze solidariteit met landen die nu al dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, uit het oog te verliezen.

Namens het bestuur van Klimaatverbond Nederland dank ik u voor uw betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Stephan Brandligt

Jaarrekening 2015 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2015 Stichting Klimaatverbond Nederland