Vereniging en Stichting

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van publieke organisaties met ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. De uitvoering van diverse activiteiten is door het verenigingsbestuur gemandateerd aan Stichting Klimaatverbond Nederland. Samen treden Vereniging en Stichting op als een fiscale eenheid. Het jaarplan omvat zowel de activiteiten van Vereniging als Stichting Klimaatverbond Nederland.

Meer over:

ANBI

Klimaatverbond Nederland is volgens de Belastingdienst een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Directie

De directie van zowel Vereniging als Stichting Klimaatverbond Nederland bestaat uit:

Bezoldiging bestuursleden, directie en medewerkers

Bestuursleden van zowel de Vereniging als de Stichting vervullen hun functie onbezoldigd en kunnen alleen een vergoeding krijgen voor daadwerkelijk gemaakte (reis-)kosten. Sinds 2013 is hier geen beroep meer op gedaan. Medewerkers van Klimaatverbond Nederland zijn in dienst van de Vereniging. Voor de salariëring wordt de loontabel van de CAO voor gemeenteambtenaren (CAR-UWO) gevolgd waarbij de directie is gewaardeerd in schaal 14. Het maximale salaris in deze schaal valt ruim onder de normen die aan goede doelen gesteld worden. De directeur is voor 34 uur per week in dienst van Klimaatverbond Nederland. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8 procent vakantiegeld en genieten zij een aantal aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Een aantal projectleiders worden op freelancebasis ingehuurd. Hierbij is er geen sprake van een sturingsrelatie of anderszins conform de wet DBA.

Vereniging Klimaatverbond Nederland

KVK-nr: 40413004
RSIN 8165.76.397
IBAN NL54 TRIO 0212 2830 81 (alleen voor contributies)

De statuten van de vereniging zijn op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat van Klimaatverbond Nederland: 088-0238900.

Doelstelling Vereniging Klimaatverbond Nederland

De vereniging heeft ten doel:

De verdere uitwerking wordt opgenomen in de jaarplannen van Vereniging Klimaatverbond Nederland.

Bestuursleden Vereniging Klimaatverbond Nederland

Over het boekjaar 2018 is een jaarrekening voor Vereniging Klimaatverbond Nederland opgesteld. Deze vindt u hier.

Stichting Klimaatverbond Nederland

KvK-nr: 08168514
RSIN 818.850.218
IBAN: NL15 TRIO 0390 1307 61

De statuten van de stichting zijn op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat van Klimaatverbond Nederland: 088-0238900.

Doelstelling Stichting Klimaatverbond Nederland

De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling, met name onderwerpen gerelateerd aan klimaatverandering door middel van het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van projecten die hier een bijdrage aan leveren, zowel in Nederland als elders op de wereld en zowel op korte termijn als voor toekomstige generaties. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuursleden Stichting Klimaatverbond Nederland

Over het boekjaar 2018 is een jaarrekening voor Stichting Klimaatverbond Nederland opgesteld. Deze vindt u hier.

Actuele activiteiten

De actuele programma's, projecten en activiteiten van Klimaatverbond Nederland vindt op deze pagina

Contactgegevens

Bezoek- en postadres
Zijpendaalseweg 6
6814 CK Arnhem

tel.nr.: 088-0238900 (ma t/m do 08.30-16.30 uur, vrijdag 08.30 - 15.00 uur)
e-mail: info@klimaatverbond.nl