Profiel

Ariane Lelieveld

Ariane Lelieveld

Projectleider

Telefoon: 06-12 519 052
E-mail: ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl
Twitter: Bekijk Twitter
LinkedIn: Bekijk LinkedIn


Werkzaamheden

Expertise

Ik heb veel kennis en ervaring in het opstarten en uitbouwen van projecten in allerlei rollen en voor een diversiteit aan opdrachtgevers. De tijdsduur van al die verschillende projecten zijn heel kort of van langere duur en met name binnen de bouw-, vastgoed- en architectuurbranche. Mijn huidige opdrachten hebben allen een directe relatie met de energietransitie en gaan over kennisdelen, samenwerken, informatie verzamelen, verbouwen en energetisch verbeteren.

Met deze ervaring en kwaliteit in mijn broekzak weet ik opdrachten goed naar het juiste niveau te vertalen waarbij alle betrokkenen middels begrijpbare taal op een lijn komen. Met name door goed te luisteren en te onderzoeken waar een ieders behoefte ligt.

Hierbij word ik gedreven door projecten en initiatieven waarbij er anders wordt gekeken naar de wereld van morgen. De wereld van waar wij nu vandaan komen en nog steeds voor een heel groot deel gebruik van maken, voldoet niet meer. We moeten met iedereen aan boord snel toewerken naar nieuwe slimme oplossingen.

Expertises

BurgerparticipatieEnergiebesparingEnergiemanagementEnergiemonitoringEnergietransitieLokale initiatievenProcesbegeleiding

Projecten

Lokale Energie Etalage

Benieuwd naar de energie- en monitoringsgegevens van uw gemeente? Bekijk www.lokaleenergieetalage.nl voor een eenvoudig overzicht van de lokale ontwikkelingen. Met behulp van een energie enquete en website biedt de Lokale Energie Etalage een overzicht van de inspanningen en ontwikkelingen van gemeenten als resultaat van het Energieakkoord en de mogelijkheden die het ondersteuningsprogramma Energie van VNG biedt.

Lees meer over dit project

Ondertekening Klimaatverklaring

De klimaatconferentie COP21, die in december 2015 in Parijs plaats vond, was zoals verwacht een van de grootste duurzaamheidsconferentie van deze tijd. Klimaatverbond Nederland nam, in afstemming met andere nationale en internationale partijen het initiatief tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid', kortweg de 'Klimaatverklaring'. Ondersteun de verklaring door digitaal uw handtekening te zetten.

Lees meer over dit project

Regiobijeenkomsten Klimaatverbond Nederland

In 2013 organiseerde Klimaatverbond Nederland verspreid over het land al een serie regiobijeenkomsten. Vanaf het najaar van 2015 zal er wederom een inspirerende serie bijeenkomsten van soortgelijke opzet worden georganiseerd, waarbij er 's middags een workshopprogramma plaatsvindt met een diversiteit aan inspirerende onderwerpen. De volgende regiobijeenkomsten staan in de planning: Tilburg, Zaanstad, Apeldoorn, Rotterdam, Houten en Leeuwarden.

Lees meer over dit project