Profiel

Ariane Lelieveld

Ariane Lelieveld

Projectleider

Telefoon: 06-12 519 052
E-mail: ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl
Twitter: Bekijk Twitter
LinkedIn: Bekijk LinkedIn


Werkzaamheden

Expertise

Ik heb veel kennis en ervaring in het opstarten en uitbouwen van projecten in allerlei rollen en voor een diversiteit aan opdrachtgevers. De tijdsduur van al die verschillende projecten zijn heel kort of van langere duur en met name binnen de bouw-, vastgoed- en architectuurbranche. Mijn huidige opdrachten hebben allen een directe relatie met de energietransitie en gaan over kennisdelen, samenwerken, informatie verzamelen, verbouwen en energetisch verbeteren.

Met deze ervaring en kwaliteit in mijn broekzak weet ik opdrachten goed naar het juiste niveau te vertalen waarbij alle betrokkenen middels begrijpbare taal op een lijn komen. Met name door goed te luisteren en te onderzoeken waar een ieders behoefte ligt.

Hierbij word ik gedreven door projecten en initiatieven waarbij er anders wordt gekeken naar de wereld van morgen. De wereld van waar wij nu vandaan komen en nog steeds voor een heel groot deel gebruik van maken, voldoet niet meer. We moeten met iedereen aan boord snel toewerken naar nieuwe slimme oplossingen.

Expertises

BurgerparticipatieEnergiebesparingEnergiemanagementEnergiemonitoringEnergietransitieLokale initiatievenProcesbegeleiding

Projecten

Ondertekening Klimaatverklaring

De klimaatconferentie COP21, die in december 2015 in Parijs plaats vond, was zoals verwacht een van de grootste duurzaamheidsconferentie van deze tijd. Klimaatverbond Nederland nam, in afstemming met andere nationale en internationale partijen het initiatief tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid', kortweg de 'Klimaatverklaring'. Ondersteun de verklaring door digitaal uw handtekening te zetten.

Lees meer over dit project