Profiel

Melanie Miltenburg

Melanie Miltenburg

Inhoudelijk beleidsmedewerker op klimaatadaptatie

Telefoon: 088-0238900
E-mail: melanie.miltenburg@klimaatverbond.nl
LinkedIn: Bekijk LinkedIn

Expertises

KlimaatadaptatieKlimaatbeleidLobbyProjectmanagement

Projecten

Lokale hitteplannen

Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan, om gemeenten te ondersteunen in het opstellen van hun eigen lokale hitteplan. Het lokale hitteplan is de route waarmee hitte en gezondheid kunnen worden ingebracht in de klimaatadaptatie risicodialogen die gemeenten momenteel voeren. Klimaatverbond Nederland ondersteunt gemeenten en andere betrokkenen bij het voeren van deze dialoog.

Lees meer over dit project

Hitte- en eenzaamheidskaart

De hitte- en eenzaamheidskaart is een kaart die de hittekwetsbaarheid op wijkniveau weergeeft. De kaart combineert de locatie van eenzame ouderen (als grootste kwetsbare groep) en hitte-intensiteit. Gemeenten kunnen deze kaart gebruiken om te zien in welke wijken hittekwetsbaarheid het grootst is, om daar de samenwerking te zoeken met het sociale domein in de aanpak van hitterisico’s.

Lees meer over dit project