Gemeente Oldenzaal

In het coalitieakkoord heeft de gemeente Oldenzaal haar ambities op gebied van duurzaamheid geformuleerd. "Stevige ambities waarbij we als gemeente sterk afhankelijk zijn van de inwoners en bedrijven van Oldenzaal", zo staat te lezen in de Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal. Het moet dan ook niet alleen de gemeentelijke ambitie zijn, maar de ambitie van de gehele Oldenzaalse samenleving. Een grote betrokkenheid en inzet van inwoners is nodig om een duurzaam Oldenzaal te realiseren. Dat neemt niet weg dat de gemeente Oldenzaal het goede voorbeeld moet en zal geven en zelf voortvarend aan de slag gaat.

In de Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal is beschreven op welke manier de gemeente duurzaamheid een plek geeft in het beleid. Hier werkt de gemeente aan vanuit vijf pijlers;

  1. De Oldenzaalse aanpak; we doen het samen
  2. Een groen, gezond en veilig Oldenzaal voor jong en oud
  3. Een klimaatbestendig Oldenzaal
  4. Energieneutraal Oldenzaal
  5. Afvalloos Oldenzaal

Vanuit deze pijlers werkt de gemeente samen met organisaties, inwoners en ondernemers aan de duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder Duurzaam Thuis Twente. De volledige Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal is te lezen via deze link: Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal.

Gemeente Oldenzaal heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Oldenzaal het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.