Gemeente Dronten

Gemeenten die als lid bij Klimaatverbond Nederland zijn aangesloten, dragen bij aan de noodzakelijke energietransitie. Zij werken samen met andere lokale overheden aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid, dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen.

De gemeente Dronten heeft haar duurzame ambities vormgegeven in het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan 2018-2021. Dit Klimaatbeleidsplan heeft een grondige analyse gemaakt van de huidige stand van zaken met betrekking tot klimaatneutraliteit en heeft daarbij aanbevelingen gedaan ten aanzien van de opstelling van het plan in het licht van belangrijke transities op het gebied van duurzaamheid. Het Klimaatbeleidsplan beoogt daarbij een marsroute te zijn voor op stapel staande transities uit de landelijke en proviciale energieagenda. 

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan 2018-2021 en de inleidende communicatie daaraan voorafgaand, vindt u via deze link.