Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen heeft tijdens de Klimaattop van 3 juni 2016 een duidelijk signaal afgegeven dat wij als stad, vanuit al onze geledingen, onze bijdrage willen leveren aan het stoppen van de klimaatverandering. Om onze lokale ambities en doelen te realiseren is samenwerking nodig: op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau.
Het Klimaatverbond Nederland is één van de samenwerkingspartner die ons hierbij actief ondersteunt en adviseert en namens ons lobbyt. Dit doen zij omdat zij een bijdrage willen leveren aan een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland. Behalve dat het lidmaatschap als "statement" van belang is, is het Klimaatverbond een bestuurlijke belangenorganisatie van decentrale overheden die actief zijn op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie

De afgelopen periode is het Klimaatverbond, vooruitlopend op ons lidmaatschap, al van grote waarde voor Vlaardingen geweest. Enkele voorbeelden:
* Zij hebben ons en enkele ander regiogemeenten een gratis workshopreeks aangeboden, 'Kansrijke Aanpak' (€ 18.000). Dit helpt ons concreet om onze regierol te versterken en in de particuliere woningmarkt per marktsegment tot betere Product Markt Combinaties te komen. Hierdoor versnelt de verduurzaming van deze woningen;
* Zij zijn actief betrokken geweest bij de organisatie van de Klimaattop: o.a. forumlid Thijs de la Court;
* Zij zijn één van de initiatiefnemers van de Nationale Klimaatcoalitie. Wij zijn hier lid van en hebben met de ondertekening van de Parijsverklaring de ambitie uitgesproken om voor 2050 eenklimaatneutrale stad te zijn en dat onze eigen organisatie uiterlijk in 2030 geen broeikasgassen meer produceert;
* Ter ondersteuning van onze regionale koplopers- en trekkersrol zijn zij momenteel actief betrokken bij het ontwikkelen van een Innovatieve Aanpak die de verduurzaming van particuliere woningen,
incl. VvE's, gaat versnellen en voor de toekomst een verdienmodel oplevert dat minder afhankelijk is van overheidsfinanciering. Dit moet een subsidie opleveren van meerdere tonnen de komende 2 jaar (uit BZK/VNG-budget van € 100 miljoen).

Gemeente Vlaardingen neemt deel aan de volgende projecten:

Lokale Energie Etalage

Benieuwd naar de energie- en monitoringsgegevens van uw gemeente? Bekijk www.lokaleenergieetalage.nl voor een eenvoudig overzicht van de lokale ontwikkelingen. Met behulp van een energie enquete en website biedt de Lokale Energie Etalage een overzicht van de inspanningen en ontwikkelingen van gemeenten als resultaat van het Energieakkoord en de mogelijkheden die het ondersteuningsprogramma Energie van VNG biedt.

Lees meer over dit project