Netbeheerder Liander

Publieke organisaties die door wet- en/of regelgeving zijn ingesteld en als geassocieerd lid zijn aangesloten bij Klimaatverbond Nederland, dragen bij aan de noodzakelijke energietransitie. Zij werken samen met andere lokale overheden aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid, dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen.

Klimaatverbond Nederland wil met de geassocieerde leden de samenhang binnen het publieke domein versterken.