Nieuws

Vermeden CO2 als betaalmiddel

Vermeden CO2 als betaalmiddel

21 Maart 2019 – De EnergyCoin Foundation, partner van Warmetruiendag, maakt aan de hand van blockchaintechnologie inzichtelijk wat de impact is van alledaagse CO2-reducerende maatregelen.De organisatie maakt bovendien het vastleggen en uitwisselen van de waarde van lokale klimaatactie mogelijk aan de hand van een overzichtelijk dashboard.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland zet in op interne CO2-beprijzing

Klimaatverbond Nederland zet in op interne CO2-beprijzing

21 Maart 2019 – Klimaatverbond Nederland is sinds de start van het nieuwe jaar hard bezig met een programma op het gebied van interne CO2-beprijzing. Hierbij wordt een hypothetische prijs op CO2-uitstoot meegenomen in de afwegingen en beslissingen. Voor een aantal op hand zijnde pilots zijn wij op zoek naar leden die op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun CO2-voetdruk te verkleinen.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland heet de gemeente Dronten van harte welkom als nieuw lid

Klimaatverbond Nederland heet de gemeente Dronten van harte welkom als nieuw lid

19 Maart 2019 – Gemeente Dronten heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland de gemeente uit Flevoland van harte welkom heten. Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Dronten het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Lees verder
Thijs de la Court ontvangt Klimaatprijs 2019

Thijs de la Court ontvangt Klimaatprijs 2019

18 Maart 2019 – Tijdens het GEA Jaarcongres heeft Thijs de la Court de Klimaatprijs 2019 ontvangen uit handen van Asje van Dijk, voorzitter van het Gelders Energieakkoord. De la Court ontving de prijs in de vorm van een bokaal vanwege zijn voortrekkersrol als algemeen secretaris van de Gelderse netwerkorganisatie. Die rol heeft hij ruim vier jaar ingevuld.

Lees verder

Neem deel aan het Klimaatverbond-panel!

Neem deel aan het Klimaatverbond-panel!

1 Maart 2019 – Om de besluitvorming en uitvoering van lokaal en regionaal klimaatbeleid goed te kunnen ondersteunen, wil Klimaatverbond Nederland graag een panel oprichten bestaande uit leden die op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau actief zijn. Het panel zal worden geraadpleegd m.b.t. vraagstukken gericht op (duurzame) thema’s, dilemma’s, oplossingen, ontwikkelingen etc. Meedoen? Meld u aan!

Lees verder
Handreiking voor het opstellen van lokale hitteplannen

Handreiking voor het opstellen van lokale hitteplannen

28 Februari 2019 – Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan. De Handreiking, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen. De Handreiking Lokaal Hitteplan werd ontwikkeld in opdracht van de NAS.

Lees verder
Duurzaam nieuws van onze leden

Duurzaam nieuws van onze leden

28 Februari 2019 – Klimaatverandering is bij uitstek een mondiaal probleem dat lokale gevolgen heeft en dat op alle schaalniveaus (van mondiaal tot buurtniveau) aangepakt moet worden. Werken aan klimaatoplossingen is een kwestie van vooruit kijken, samenwerken, volhouden, kansen pakken en oplossingen versnellen. Steeds weer opnieuw. Dat vraagt om een sterk verbond dat staat voor ambitieus klimaatbeleid.

Lees verder
GEA-clubblad: nieuws, actualiteiten en gesprekken over de energietransitie in Gelderland

GEA-clubblad: nieuws, actualiteiten en gesprekken over de energietransitie in Gelderland

20 Februari 2019 – De tweede editie van het GEA-Clubblad is een feit. Boordevol verhalen, columns en nieuwsberichten over de energietransitie in Gelderland. Annemieke Spit praat u bij over de Regionale Energiestrategie, Peter Drenth is er klaar voor, de GEA-Tafel Water doet een uniek potentieonderzoek en de VECG heeft inmiddels alweer 32 leden.

Lees verder