Nieuws

Handreiking coalitievorming gemeenteraad

Handreiking coalitievorming gemeenteraad

27 maart 2018 – De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn is het daarom belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken in het lokale beleid. Klimaatverbond Nederland biedt hiervoor graag een handreiking.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland verwelkomt gemeente Stadskanaal als nieuw lid

Klimaatverbond Nederland verwelkomt gemeente Stadskanaal als nieuw lid

24 april 2018 – Gemeente Stadskanaal heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze Groningse gemeente van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Stadskanaal het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Lees verder
Helga van Leur dagvoorzitter van het Congres Hittestress

Helga van Leur dagvoorzitter van het Congres Hittestress

19 april 2018 – Het programma van het Congres Hittestress dat op 25 juni in ’s-Hertogenbosch wordt georganiseerd, krijgt steeds meer vorm. In het ochtendprogramma spreken onder meer Cora van Nieuwenhuizen (minister van IenW en gastvrouw van het congres) en Gerard van der Steenhoven (directeur KNMI).

Lees verder
Gedragsverandering in mobiliteitskeuzes

Gedragsverandering in mobiliteitskeuzes

17 april 2018 – Met ambitieuze verkeers- en vervoersplannen willen de meeste gemeenten veilig verkeer, goede bereikbaarheid en aandacht voor duurzame mobiliteit. Cruciale, maar vaak vergeten onderdelen hiervan zijn bewustwording en gedragsverandering. Het scholenprogramma Groene Voetstappen voorziet hierin.

Lees verder

Heeft uw organisatie een Energiemanagementsysteem?

Heeft uw organisatie een Energiemanagementsysteem?

16 april 2018 – Om de energiedoelen te bereiken zet u waarschijnlijk ook in op energiebesparing. Om die energiebesparing in cijfers uit te drukken, is energiemonitoring noodzakelijk. Daarom zijn energiemanagementsystemen toegevoegd aan de lijst van erkende maatregelen voor energiebesparing. Van Beek vertelt u alles over deze systemen.

Lees verder
Henk Diepenmaat presenteert boek ‘Het pad van de mensheid’

Henk Diepenmaat presenteert boek ‘Het pad van de mensheid’

8 april 2018 – Onze samenlevingen kraken: plastic soup, klimaatproblemen, zorgproblemen, eenzaamheid. Het zijn kenmerken van een overgangstijd, zo stelt Henk Diepenmaat, partner van Klimaatverbond Nederland, in het boek ‘Het pad van de mensheid’ dat sinds begin april te koop is.

Lees verder
Minister Ollongren stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor proeftuinen aardgasvrije wijken

Minister Ollongren stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor proeftuinen aardgasvrije wijken

4 april 2018 – Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten.

Lees verder
Afscheid Donald van den Akker

Afscheid Donald van den Akker

30 maart 2018 – Donald van den Akker neemt afscheid als directeur Strategie en Samenwerking van Klimaatverbond Nederland om te beginnen aan een nieuwe uitdaging bij Platform31. De afgelopen twee jaar heeft Donald zich met name bezig gehouden met het professionaliseren van onze organisatie: de vereniging van meer dan 160 gemeenten, provincies en waterschappen, die zich sterk maken voor een actief klimaat- en energiebeleid.

Lees verder