Nieuws

Kerstgroet en nieuwjaarswensen

Kerstgroet en nieuwjaarswensen

20 December 2019 – Van 25 december 2019 tot en met 1 januari 2020 is Klimaatverbond Nederland gesloten. Wij zijn dan niet bereikbaar. Voor en na die periode staan wij volledig tot uw dienst. Het team van Klimaatverbond Nederland wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020 toe. Wij kijken uit naar inspiratievolle samenwerken met onze leden en partners in 2020.

Lees verder
Een korte terugblik op 2019 en vooruitkijken naar 2020

Een korte terugblik op 2019 en vooruitkijken naar 2020

19 December 2019 – Het jaar 2019 zit er bijna op. Dat betekent dat we graag kort met u terugblikken op 2019 en samen vooruitkijken naar 2020. Scrollt u rustig door of klik op de volgende links om direct naar het onderwerp te gaan dat u voorkeur heeft. Vergeet u zich niet aan te melden voor onze ledendag op donderdag 20 februari 2020 in Delft.

Lees verder
Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”

Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”

18 December 2019 – In de komende jaren gaat er steeds meer gevraagd worden van inwoners doordat de energietransitie ‘de wijken in gaat’ en er daadwerkelijke maatregelen genomen moeten worden. Hierbij is participatie in een zo vroeg mogelijk stadium essentieel. Een duurzame samenleving wordt immers gecreëerd door iedereen te betrekken bij de planvorming en bij veranderingen in de persoonlijke leefomgeving.

Lees verder
De RES’en: tochtgat in het het huis van Thorbecke

De RES’en: tochtgat in het het huis van Thorbecke

10 December 2019 – Dertig regio’s in Nederland maken in een moordend tempo ‘strategische keuzes’ voor de klimaatdoelen in 2030: de Regionale EnergieStrategieën (RES). De keuzes voor energiebesparing en energieopwekking monden uit in dertig “aanbiedingen” aan het Rijk met gevolgen voor iedereen. Maar wie maakt die keuzes grosso modo?

Lees verder

Een inclusieve participatie in de energietransitie

Een inclusieve participatie in de energietransitie

3 December 2019 – Het Nijmeegse Bureau Wijland organiseerde onlangs een ‘verkenningsconferentie’ voor inwoners van Arnhem. Tijdens deze goed bezochte conferentie deelden betrokken Arnhemmers met verschillende roots hun visie over betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid.

Lees verder
Burgemeester van Meygaarden

Burgemeester van Meygaarden

28 November 2019 – Wij feliciteren ons bestuurslid, de heer Ronald van Meygaarden met zijn installatie als burgemeester van gemeente Boxtel. Wij wensen hem veel succes en energie in zijn nieuwe functie.

Lees verder
Reactie Klimaatverbond Nederland op de enquête over de energietransitie in de regio Rijnmond

Reactie Klimaatverbond Nederland op de enquête over de energietransitie in de regio Rijnmond

20 November 2019 – RTV Rijnmond en AD hebben afgelopen zomer een enquête uitgevoerd over de voortgang van de energietransitie in regio Rijnmond. Klimaatverbond Nederland werd samen met Drift gevraagd om hun licht te schijnen op de resultaten. Het blijkt dat het aantal gemeenten dat de energieke samenleving in beweging brengt en gebruik maakt van co-creatie voor het ontwikkelen van ambitieus lokaal klimaatbeleid zeer summier is.

Lees verder
Roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ bieden inzicht in CO2-reductie bij overheden

Roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ bieden inzicht in CO2-reductie bij overheden

13 November 2019 – In oktober organiseerde SKAO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland, UvW (Unie van Waterschappen), PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) de roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’. De drie roadshows vonden plaats in Provincie Groningen, Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te Den Haag.

Lees verder