Nieuws

Sluit met uw lokale klimaatbeleid aan bij landelijke campagnes

Sluit met uw lokale klimaatbeleid aan bij landelijke campagnes

21 Januari 2010 – Het Klimaatverbond heeft een overzicht gemaakt van projecten, nationale en internationale campagnes die een goede kapstokzijn gebleken om te communiceren over uw lokale klimaatbeleid. Neem deze projecten en campagnes op in uw jaarplanning indien het thema aansluit bij uw lokale klimaatbeleid.

Lees verder
S.O.S. voor een beter klimaat: Samen op Stoom

S.O.S. voor een beter klimaat: Samen op Stoom

11 December 2009 – De website Samen op Stoom ging 12 december online! Op de website vinden gemeenten en burgers praktische en inspirerende voorbeelden om samen te werken aan een beter klimaat.

Lees verder
Kinderen adviseren minister Cramer over Klimaattop

Kinderen adviseren minister Cramer over Klimaattop

8 December 2009 – Eén week voordat in Kopenhagen de 15de VN- klimaatconferentie begon, hielden 60 basisschoolleerlingen uit heel Nederland in het ministerie van VROM hun Klimaattop. In zes groepen bogen zij zich over oplossingen voor het klimaatprobleem en lanceerden evenveel praktische ideeën over recycling en het voorkomen van energieverspilling voor milieuminister Jacqueline Cramer.

Lees verder
Gouden Kinderidee voor meer energiebesparing

Gouden Kinderidee voor meer energiebesparing

26 November 2009 – Aan de vooravond de Klimaatconferentie in Kopenhagen nam openbare basisschool Meester Lugtmeijer in Apeldoorn als eerste basisschool in Nederland de 'Met één knop alles uit'-knop in gebruik. Een slimme knop waarmee alle apparaten en verlichting in de school tegelijk uit gaan, waardoor 's avonds en 's nachts veel energie bespaard wordt.

Lees verder

Welke klimaatwinst gaat u boeken op Warme Truiendag 2010?

Welke klimaatwinst gaat u boeken op Warme Truiendag 2010?

15 November 2009 – Met alleen techniek komen we er niet. Essentieel voor het slagen van klimaatbeleid is verstandig energiegebruik. De Warme Truiendag, de jaarlijkse klimaatactie op of rond de verjaardag van het Kyotoprotocol, is de gelegenheid om te communiceren over de noodzaak van energiebesparing door gedragsverandering.

Lees verder
Website Energieke scholen online!

Website Energieke scholen online!

24 Oktober 2009 – De website Energieke Scholen is online. Het doel van dit nieuwste project van het Klimaatverbond is structurele aandacht vragen voor energiebesparende en binnenmilieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen en het stimuleren van het treffen van deze maatregelen. Bij directies, schoolbesturen én de leerlingen in het basisonderwijs.

Lees verder
Gemeenten en burgers: samen op stoom!

Gemeenten en burgers: samen op stoom!

24 Oktober 2009 – Het Klimaatverbond presenteert in november 2009 een beknopte brochure waarin concrete burgerinitiatieven zijn uitgewerkt, stimulerende voorbeelden worden beschreven (met name uit het Klimaatstraatfeest I) en wordt aangeven welke rol de gemeente kan spelen bij de bevordering van de verschillende burgerinitiatieven.

Lees verder
Crisis biedt kans voor scholen: gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor opknappen gebouwen

Crisis biedt kans voor scholen: gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor opknappen gebouwen

12 Oktober 2009 – Voor het opknappen van verouderde scholen is de komende twee jaar 165 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het is een van de crisismaatregelen van het kabinet. De subsidie biedt een mooie kans voor scholen om fors te besparen op de energierekening en het binnenklimaat te verbeteren.

Lees verder