Nieuws

Voor de kinderen

Voor de kinderen

24 April 2010 – Lekker de dag beginnen met een frisse neus en rondom school geen last hebben van geparkeerde auto’s, maar een sticker plakken omdat je goed bezig bent. Dan mag je ook nog eens een leuke opdracht doen over energie, verkeer of klimaat en leer je allerlei nieuwe dingen. En aan het einde van de week is het feest, want dan komt de wethouder langs om te horen wat voor mooie ideeën jullie hebben voor een gezond klimaat. En wie weet wordt jij uitgekozen voor de Kinderklimaattop in Den Haag!

Lees verder
Kleine stapjes - grote impact

Kleine stapjes - grote impact

24 April 2010 – De kinderen plakken stickers voor iedere heen- en terugreis die ze wandelend of fietsend afleggen. De kinderen overhandigen de Groene Voetstappen aan de wethouder. Klimaatverbond alle Nederlandse Voetstappen. Op de Kinderklimaattop wordt het aantal Groene Voetstappen bekend gemaakt. Eind november geven kinderen al die Groene Voetstappen mee aan de staatssecretaris en de klimaatgezant die op de Klimaattrein stappen naar Parijs. In Parijs geven kinderen de verzamelde Groene Voetstappen uit heel Europa aan de voorzitter van de VN Klimaattop. Dan weten alle wereldleiders dat de kinderen hun stappen zetten voor een gezond klimaat, dus dat zij dat ook moeten doen!

Lees verder
Waarom ook alweer meedoen?

Waarom ook alweer meedoen?

24 April 2010 – Wonen op een plek met schone lucht, waar de straat een veilige plek is om te fietsen en een bus of deelauto binnen handbereik is. Nu en over 50 jaar. Daar zetten tienduizenden mensen zich voor in. Bewustwording over klimaatverandering en schone lucht is belangrijk, maar het doel is om die kennis om te zetten in duurzaam gedrag. Basisschoolleerlingen denken na over de wijze waarop zij hun reis van en naar school afleggen en komen in actie voor een beter klimaat!

Lees verder
Europa

Europa

24 April 2010 – Niet alleen in Nederland doen leerlingen enthousiast mee aan Groene Voetstappen. Tienduizenden kinderen in diverse Europese landen verzamelen Groene Voetstappen in het kader van de Europese klimaatcampagne ZOOM – Kids on the Move. Het doel is om zo veel Groene Voetstappen te verzamelen om samen symbolisch een reis rond de wereld te maken. De verzamelde voetstappen worden ook dit jaar weer aangeboden aan de politici op de 21e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs. Hiermee laten kinderen van over de hele wereld zien dat zij zich bewust zijn van de klimaatverandering en alle gevolgen en roepen politici op om in actie te komen.

Lees verder

Bestelling bij benadering doorgeven

Bestelling bij benadering doorgeven

24 April 2010 – Om het drukwerk in goede banen te leiden is het voor ons belangrijk om een indicatie te hebben van het aantal deelnemers. Weet u hoeveel scholen er mee gaan doen maar heeft u nog niet van alle scholen het exacte aantal leerlingen ontvangen? Ga dan uit van het gemiddelde van 200 leerlingen per school, geef ze op en stel indien nodig uw bestelling bij vóór 15 augustus 2015.

Lees verder
Reactie Klimaatverbond op brede heroverwegingen

Reactie Klimaatverbond op brede heroverwegingen

22 April 2010 – Twintig ambtelijke werkgroepen hebben zich gebogen over de mogelijkheden om nieuw beleid te koppelen aan de besparingsopgave. Geen onderwerp mocht uit de weg worden gegaan. Eén van de werkgroepen was die van Energie en Klimaat.

Lees verder
Ontwerpadvies SER: verhef duurzaamheid tot topprioriteit

Ontwerpadvies SER: verhef duurzaamheid tot topprioriteit

12 April 2010 – Veel lagere overheden met een ambitieus klimaatbeleid hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan duurzame groei. Zij worden hierbij ondermeer gesteund door de SER, die vindt dat de overheid duurzaamheid tot topprioriteit moet verheffen.

Lees verder
Bestuurslid Michael Boddeke in Trouw: “Versnellen als stopwoord”

Bestuurslid Michael Boddeke in Trouw: “Versnellen als stopwoord”

1 April 2010 – Naar aanleiding van de oproep van het bestuur van het Klimaatverbond aan het rijk om meer impulsen te geven om duurzame energie en energiebesparing structureel mogelijk te maken, werd bestuurslid Michael Boddeke geïnterviewd door dagblad Trouw.

Lees verder