Nieuws

Samen met bewoners uw maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Doe mee aan de Klimaatverbond Energy Battle!

Samen met bewoners uw maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Doe mee aan de Klimaatverbond Energy Battle!

27 Maart 2019 – Volgend jaar (2020) zal de Klimaatverbond Energy Battle voor het maatschappelijk vastgoed weer plaatsvinden. Maatschappelijk vastgoed structureel verduurzamen is voor elke gemeente een uitdaging. Het vraagt vaak om aanvullende investeringen. Met onze Energy Battle maken we het u makkelijk: samen met de buurt besparen we energie én geld zónder aanvullende investeringen!

Lees verder
Voortgang enquête ‘koeltevraag in de energietransitie’

Voortgang enquête ‘koeltevraag in de energietransitie’

26 Maart 2019 – In de energietransitie lijkt de warmtevraag leidend. Zo hebben bijvoorbeeld veel gemeenten warmteregisseurs en in meer dan de helft van de proeftuinen ‘aardgasvrije wijken’ worden warmtenetten als voornaamste oplossing gezien. Tegelijkertijd gaat er juist in de stedelijke gebieden, vanwege klimaatverandering, in de zomers het hittevraagstuk een steeds groter probleem worden.

Lees verder
Vermeden CO2 als betaalmiddel

Vermeden CO2 als betaalmiddel

21 Maart 2019 – De EnergyCoin Foundation, partner van Warmetruiendag, maakt aan de hand van blockchaintechnologie inzichtelijk wat de impact is van alledaagse CO2-reducerende maatregelen.De organisatie maakt bovendien het vastleggen en uitwisselen van de waarde van lokale klimaatactie mogelijk aan de hand van een overzichtelijk dashboard.

Lees verder
Cursusaanbod Klimaatacademie

Cursusaanbod Klimaatacademie

21 Maart 2019 – Investeer tijd in een cursus van de Klimaatacademie om je werk nog beter te kunnen doen. Tijdens de workshops over bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, klimaatadaptatie, bewonersparticipatie verwerf je vaardigheden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Ontdek het aanbod op www.klimaatacademie.nl

Lees verder

Klimaatverbond Nederland zet in op interne CO2-beprijzing

Klimaatverbond Nederland zet in op interne CO2-beprijzing

21 Maart 2019 – Klimaatverbond Nederland is sinds de start van het nieuwe jaar hard bezig met een programma op het gebied van interne CO2-beprijzing. Hierbij wordt een hypothetische prijs op CO2-uitstoot meegenomen in de afwegingen en beslissingen. Voor een aantal op hand zijnde pilots zijn wij op zoek naar leden die op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun CO2-voetdruk te verkleinen.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland heet de gemeente Dronten van harte welkom als nieuw lid

Klimaatverbond Nederland heet de gemeente Dronten van harte welkom als nieuw lid

19 Maart 2019 – Gemeente Dronten heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland de gemeente uit Flevoland van harte welkom heten. Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Dronten het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Lees verder
Thijs de la Court ontvangt Klimaatprijs 2019

Thijs de la Court ontvangt Klimaatprijs 2019

18 Maart 2019 – Tijdens het GEA Jaarcongres heeft Thijs de la Court de Klimaatprijs 2019 ontvangen uit handen van Asje van Dijk, voorzitter van het Gelders Energieakkoord. De la Court ontving de prijs in de vorm van een bokaal vanwege zijn voortrekkersrol als algemeen secretaris van de Gelderse netwerkorganisatie. Die rol heeft hij ruim vier jaar ingevuld.

Lees verder
Neem deel aan het Klimaatverbond-panel!

Neem deel aan het Klimaatverbond-panel!

1 Maart 2019 – Om de besluitvorming en uitvoering van lokaal en regionaal klimaatbeleid goed te kunnen ondersteunen, wil Klimaatverbond Nederland graag een panel oprichten bestaande uit leden die op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau actief zijn. Het panel zal worden geraadpleegd m.b.t. vraagstukken gericht op (duurzame) thema’s, dilemma’s, oplossingen, ontwikkelingen etc. Meedoen? Meld u aan!

Lees verder