Nieuws

Oproep aan gemeenten en provincies met een zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave

Oproep aan gemeenten en provincies met een zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave

14 April 2020 – Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meld u dan aan voor de "buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi" en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.

Lees verder
(Interne) CO2-beprijzing: de stand van zaken

(Interne) CO2-beprijzing: de stand van zaken

8 April 2020 – Op dit moment is het "Team Interne CO2-beprijzing" van Klimaatverbond Nederland druk bezig met het afronden van de samenvattende eindrapportage van 2019, alsmede het essay. In de samenvattende eindrapportage, getiteld Rekenen met de toekomst – De praktijk, geven we een overzicht van de uitkomsten van alle onderzoeken die onder regie van de verschillende koepels (UvW, VNG, IPO) zijn uitgevoerd.

Lees verder
Samenvatting Klimaatverbond-inventarisatie lokale hitteplannen

Samenvatting Klimaatverbond-inventarisatie lokale hitteplannen

26 Maart 2020 – Klimaatverbond Nederland heeft een consultatieronde gedaan onder de gemeenten die in 2019 deelnamen aan het Symposium Lokale Hitteplannen om een beeld te krijgen waar gemeenten staan met betrekking tot het opstellen van een lokaal hitteplan. 15 gemeenten hebben hun stand van zaken en aanpak toegelicht, wat is samengevat in deze ‘Inventarisatie lokale hitteplannen’.

Lees verder
Terugblik op ledendag in de gemeente Delft

Terugblik op ledendag in de gemeente Delft

20 Maart 2020 – Klimaatverbond Nederland organiseerde onlangs haar jaarlijkse ledendag in de gemeente Delft. De ledendag bestond uit twee delen. Het eerste deel, dat plaatsvond in het stadskantoor van de Delft, bestond uit een plenair gedeelte met drie verschillende sprekers. Lees hier een terugblik.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland verwelkomt gemeente Velsen als nieuw lid

Klimaatverbond Nederland verwelkomt gemeente Velsen als nieuw lid

16 Maart 2020 – Gemeente Velsen heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland de gemeente uit Noord-Holland van harte welkom heten. Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Velsen het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Lees verder
Jan Emmerzaal nieuwe GEA-regisseur

Jan Emmerzaal nieuwe GEA-regisseur

16 Maart 2020 – Het GEA-netwerk heeft een nieuwe regisseur: Jan Emmerzaal. Als GEA-regisseur stuurt Jan aan op zinvolle verbindingen tussen partijen in het maatschappelijk veld en de regio’s in het licht van de Gelderse klimaatopgave. Verbindingen die uitvoeringscoalities voortbrengen die concrete projecten moeten gaan uitvoeren.

Lees verder
Bereikbaarheid Klimaatverbond Nederland

Bereikbaarheid Klimaatverbond Nederland

16 Maart 2020 – Het coronavirus heeft impact op ons allemaal. Dus ook op Klimaatverbond Nederland. De hele wereld treft maatregelen, zo ook ons land en wij als organisatie. Het moet. Op deze manier bestrijden we namelijk samen dit ingrijpende virus. Ondertussen blijven wij bereikbaar.

Lees verder
Ook alternatief programma Kinderklimaattop uitgesteld na nieuwe maatregelen overheid

Ook alternatief programma Kinderklimaattop uitgesteld na nieuwe maatregelen overheid

16 Maart 2020 – De maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus volgen zich in rap tempo op en nu is er de algemene sluiting van de scholen. Met die meer dan begrijpelijke maatregel, komt abrupt een einde aan een alternatief plan dat wij voor het weekend met de scholen hebben besproken: het maken en insturen van een video over de klimaatactie van de klas, gevolgd door de bekendmaking van beste klimaatactie op donderdag 19 maart 2020.

Lees verder