Nieuws

CO2-Prestatieladder; alleen het certificaat nog

CO2-Prestatieladder; alleen het certificaat nog

10 Augustus 2020 – In de nieuwsbrief van mei heeft u kunnen lezen dat we bij Klimaatverbond Nederland aan de slag zijn gegaan met de CO2-Prestatieladder. Inmiddels hebben we alle audits doorlopen en zijn we nu in afwachting van ons certificaat op niveau 3 (van de 5) op de Ladder.

Lees verder
“Gemeenten moeten -een beetje- geld reserveren voor de hitte-aanpak”

“Gemeenten moeten -een beetje- geld reserveren voor de hitte-aanpak”

7 Augustus 2020 – Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om in de begroting voor 2021 10.000 tot 50.000 euro op te nemen voor de aanpak van het hitteprobleem, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het gemeentelijk niveau is namelijk de plaats waar de hitte-aanpak vorm zou moeten krijgen. Het geld moet vooral worden ingezet om de samenwerking te bevorderen tussen afdelingen en organisaties betrokken bij de ouderenzorg, woningbouw en ruimtelijke klimaatadaptatie, om de gevolgen van hitte voor kwetsbare groepen beter op te vangen. 

Lees verder
Gemeenten steeds concreter aan de slag met hittestress

Gemeenten steeds concreter aan de slag met hittestress

4 Augustus 2020 – Hitte is een steeds groter probleem in Nederland. Door de toename van (extreem) hete dagen zijn onze zomers voelbaar warmer, een trend die zich als gevolg van klimaatverandering voorlopig zal voortzetten.

Lees verder
Wet Collectieve Warmtevoorziening: Warmtecoalitie krijgt het er nog niet warm van

Wet Collectieve Warmtevoorziening: Warmtecoalitie krijgt het er nog niet warm van

3 Augustus 2020 – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) ter consultatie aangeboden. Voorafgaand aan de consultatie deed de Warmtecoalitie een dringende oproep aan de Tweede Kamer. Warmtenetten bieden veel potentie om woningen te verduurzamen, maar dat gaat niet met alleen klassieke, grootschalige hoge-temperatuur warmtenetten.

Lees verder

Publicaties over (interne) CO2-beprijzing nu beschikbaar

Publicaties over (interne) CO2-beprijzing nu beschikbaar

20 Juli 2020 – Over de afgelopen periode heeft Klimaatverbond Nederland samen met haar partners een hoop informatie verzameld over en ervaring opgedaan met (interne) CO2-beprijzing. Alle documenten zijn inmiddels beschikbaar en te downloaden via onze website.

Lees verder
Alliantie Klimaatactie: ondernemers gaan voor 40% minder fossiel energieverbruik

Alliantie Klimaatactie: ondernemers gaan voor 40% minder fossiel energieverbruik

3 Juli 2020 – De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven en instellingen om zich te committeren aan de klimaatdoelen. Minder verbruik van bijvoorbeeld steenkool, aardgas en diesel leidt tot minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Door te gaan voor 40% besparing op fossiel energieverbruik in 5 jaar tijd worden ondernemers kosteloos vooruit geholpen.

Lees verder
Hitte- en eenzaamheidskaart voor alle gemeenten in Nederland

Hitte- en eenzaamheidskaart voor alle gemeenten in Nederland

18 Juni 2020 – Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Een grote groep die extra kwetsbaar is voor hitte zijn eenzame ouderen. Daarom hebben adviesbureau Tauw, Klimaatverbond Nederland en Climate Adaptation Services (CAS) een hitte- en eenzaamheidskaart ontwikkeld. Daarop kunt u in één oogopslag zien in welke wijken eenzame ouderen meer risico lopen bij hitte.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland gaat hitte te lijf met koelvesten

Klimaatverbond Nederland gaat hitte te lijf met koelvesten

12 Juni 2020 – Iedereen herinnert zich nog wel de extreem hete zomer van vorig jaar. En komende zomer belooft opnieuw warm te worden. Hoe kunnen mensen zichzelf zo goed mogelijk beschermen tegen hitte? Uzelf koel houden is een belangrijke maatregel tegen hittestress. Dat kan door te drinken, maar ook met een koelvest.

Lees verder