Nieuws

Koeltebehoefte cruciaal in lokaal en regionaal klimaatbeleid

Koeltebehoefte cruciaal in lokaal en regionaal klimaatbeleid

25 Juli 2019 – De hete zomer van 2018 en de huidige hittegolf zorgt voor een scherpe stijging in de omzet van airco’s. Daarin is Nederland niet uniek. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dan ook in haar rapport van mei 2019 dat de groeiende elektriciteitsvraag voor airconditioning een blinde vlek is in het huidige energiedebat.

Lees verder
De impact van hitte: 10 voorbeelden

De impact van hitte: 10 voorbeelden

24 Juli 2019 – Ons klimaat verandert. En met de huidige hoeveelheid broeikasgassen die we mondiaal uitstoten, verandert het klimaat sneller dan ooit. En dat heeft gevolgen.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om in 2020 lokale hitteplannen in te voeren

Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om in 2020 lokale hitteplannen in te voeren

23 Juli 2019 – Extreme temperaturen zorgen voor onaangename hitte, vooral in het stedelijk gebied. Met name de grote groep thuiswonende eenzame 75-plussers is kwetsbaar voor de gevolgen hiervan. Tijd om de strijd tegen hittestress serieus op te pakken.

Lees verder
Experts voor uw bijeenkomst

Experts voor uw bijeenkomst

19 Juli 2019 – Op zoek naar een inhoudelijke invulling voor je bijeenkomst in het najaar? Op het gebied van klimaat en energie biedt Klimaatverbond Nederland diverse trainingen en games aan. Neem een kijkje in het aanbod van Klimaatacademie of neem contact op, dan bekijken we samen wat het best past bij de situatie in uw werkgebied.

Lees verder

Onderzoek masterstudenten Wageningen Universiteit afgerond

Onderzoek masterstudenten Wageningen Universiteit afgerond

18 Juli 2019 – Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie.

Lees verder
Hoe houden we ons hoofd koel in de warmtetransitie?

Hoe houden we ons hoofd koel in de warmtetransitie?

16 Juli 2019 – Krijgt u het al warm van de Haagse druk op de Regionale Energie Strategieën (RES)? Breekt het zweet u uit als u denkt aan de volgende deadline: namelijk het warmteplan dat u op moet leveren in 2020? Dan wil ik u graag wat koelte toewuiven. Het hoofd koel houden: dat is letterlijk wat nodig is om deze opgaven tot een goed einde te brengen. Kwartiermaker Jan Engels legt u uit hoe.

Lees verder
Resultaten enquête: overheden hebben weinig zicht op energievraag voortkomend uit koeltebehoefte

Resultaten enquête: overheden hebben weinig zicht op energievraag voortkomend uit koeltebehoefte

12 Juli 2019 – Het is één van de grote vraagstukken van deze tijd: de omslag naar hernieuwbare energie. Vanuit de druk om van het aardgas af te gaan, zijn veel gemeenten bezig plannen te ontwikkelen voor warmtenetten. Grootschalig, vaak samen met woningcorporaties, want “dat zet tenminste zoden aan de dijk”.

Lees verder
Nationaal Congres Klimaatadaptatie: het klimaat verandert, wij veranderen mee

Nationaal Congres Klimaatadaptatie: het klimaat verandert, wij veranderen mee

25 Juni 2019 – “We willen wel, maar nog niet vandaag. Regels veranderen, dat werkt echt”, is de boodschap die gedragswetenschapper Reint Jan Renes aan minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de andere 400 aanwezigen van het Nationaal Congres Klimaatadaptatie meegeeft. Het congres dat in de gemeente Delft werd georganiseerd door de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) was de opvolger van het Congres Hittestress (Den Bosch).

Lees verder