Nieuws

Experts voor uw bijeenkomst

Experts voor uw bijeenkomst

19 Juli 2019 – Op zoek naar een inhoudelijke invulling voor je bijeenkomst in het najaar? Op het gebied van klimaat en energie biedt Klimaatverbond Nederland diverse trainingen en games aan. Neem een kijkje in het aanbod van Klimaatacademie of neem contact op, dan bekijken we samen wat het best past bij de situatie in uw werkgebied.

Lees verder
Onderzoek masterstudenten Wageningen Universiteit afgerond

Onderzoek masterstudenten Wageningen Universiteit afgerond

18 Juli 2019 – Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie.

Lees verder
Hoe houden we ons hoofd koel in de warmtetransitie?

Hoe houden we ons hoofd koel in de warmtetransitie?

16 Juli 2019 – Krijgt u het al warm van de Haagse druk op de Regionale Energie Strategieën (RES)? Breekt het zweet u uit als u denkt aan de volgende deadline: namelijk het warmteplan dat u op moet leveren in 2020? Dan wil ik u graag wat koelte toewuiven. Het hoofd koel houden: dat is letterlijk wat nodig is om deze opgaven tot een goed einde te brengen. Kwartiermaker Jan Engels legt u uit hoe.

Lees verder
Resultaten enquête: overheden hebben weinig zicht op energievraag voortkomend uit koeltebehoefte

Resultaten enquête: overheden hebben weinig zicht op energievraag voortkomend uit koeltebehoefte

12 Juli 2019 – Het is één van de grote vraagstukken van deze tijd: de omslag naar hernieuwbare energie. Vanuit de druk om van het aardgas af te gaan, zijn veel gemeenten bezig plannen te ontwikkelen voor warmtenetten. Grootschalig, vaak samen met woningcorporaties, want “dat zet tenminste zoden aan de dijk”.

Lees verder

Nationaal Congres Klimaatadaptatie: het klimaat verandert, wij veranderen mee

Nationaal Congres Klimaatadaptatie: het klimaat verandert, wij veranderen mee

25 Juni 2019 – “We willen wel, maar nog niet vandaag. Regels veranderen, dat werkt echt”, is de boodschap die gedragswetenschapper Reint Jan Renes aan minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de andere 400 aanwezigen van het Nationaal Congres Klimaatadaptatie meegeeft. Het congres dat in de gemeente Delft werd georganiseerd door de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) was de opvolger van het Congres Hittestress (Den Bosch).

Lees verder
Kinderen maken film over opwarming van de aarde

Kinderen maken film over opwarming van de aarde

21 Juni 2019 – In maart van dit jaar organiseerde Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in het Museon in de gemeente Den Haag. Tijdens deze top stonden de (groene) Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal. Circa 200 kinderen van verschillende basisscholen uit heel Nederland namen deel.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland stopt met Energy Battle

Klimaatverbond Nederland stopt met Energy Battle

20 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland stopt met de Klimaatverbond Energy Battle. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgelopen jaren massaal meegedaan. Aan de Energy Battle namen jaarlijks tientallen ambtenaren van verschillende overheden mee om thuis, in hun eigen huishouden, te ontdekken waar het meeste energie wordt gebruikt en wellicht verloren gaat.

Lees verder
Projectleiders Duurzame Ontwikkelingsdoelen leren van elkaar in Frankfurt

Projectleiders Duurzame Ontwikkelingsdoelen leren van elkaar in Frankfurt

18 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland was voor een tweedaagse conferentie van DEAR (Development Education and Awareness Raising) in Frankfurt. De conferentie ging over klimaatcommunicatie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deelnemers kwamen van vijf verschillende Europese DEAR projecten en brachten daardoor verschillende invalshoeken mee.

Lees verder