Nieuws

Download onze nieuwe brochures

Download onze nieuwe brochures

13 Juni 2019 – Samen optrekken, experimenteren en kennisdelen staan centraal bij Klimaatverbond Nederland om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Samen aan de slag voor het klimaat! Leden kunnen bij onze vereniging terecht voor in eigen huis ontwikkelde activiteiten en instrumenten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid, op maat gemaakt voor lokale vraagstukken en regionale samen werking.

Lees verder
Hoe wordt de interne CO2-prijs bepaald?

Hoe wordt de interne CO2-prijs bepaald?

12 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie. Maar wat ís die CO2-prijs?

Lees verder
Klimaatverbond Nederland zet in op omvangrijke en impactvolle Kinderklimaatbeweging

Klimaatverbond Nederland zet in op omvangrijke en impactvolle Kinderklimaatbeweging

12 Juni 2019 – In Hesperange, Luxemburg is onlangs door Climate Alliance de kick-off verricht van het jaarlijkse programma Zoom Kids on the Move, de internationale versie van Groene Voetstappen. In Nederland lift onze actieweek meestal mee op de Europese Week van de Mobiliteit. Dit jaar wordt die gehouden van 16 tot en met 22 september 2019. Maar er gaan dingen veranderen.

Lees verder
Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten laten daden zien met ruimte voor groei

Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten laten daden zien met ruimte voor groei

4 Juni 2019 – Vandaag werd het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’ overhandigd aan Asje van Dijk, de voorzitter van het Gelders Energieakkoord, en de Gelderse gemeenten tijdens het VNG Jaarcongres. Gelderse gemeenten blinken uit met maatregelen op het gebied van participatie terwijl er op het gebied van betaalbaarheid nog flinke stappen te zetten zijn.  

Lees verder

Klimaatacademie, voor inzichten en procesbegeleiding

Klimaatacademie, voor inzichten en procesbegeleiding

17 Mei 2019 – Klimaatverbond Nederland ondersteunt haar leden graag in de grote opgave van CO2-reductie. De trainers van de Klimaatacademie begeleiden u en uw collega’s in alle fases van het proces. We vernemen graag van u bij welke opgave wij uw organisatie kunnen ondersteunen.

Lees verder
Duurzaam nieuws van onze leden

Duurzaam nieuws van onze leden

24 April 2019 – Een belangrijke kernactiviteit van Klimaatverbond Nederland is het delen van kennis en ervaring op gebied van diverse (soms complexe) klimaat- en energievraagstukken. Ook halen we graag kennis, inspiratie en nieuws op bij onze leden. We zetten een paar interessante berichten uit de media, die betrekking hebben op duurzame ontwikkelingen bij onze leden, voor u op een rij.

Lees verder
Energievraag voortkomend uit koeltebehoefte bij veel gemeenten niet inzichtelijk

Energievraag voortkomend uit koeltebehoefte bij veel gemeenten niet inzichtelijk

24 April 2019 – De koeltebehoefte is bij een meerderheid van de gemeenten, provincies en waterschappen niet in beeld, blijkt uit een onlangs gehouden enquête van Klimaatverbond Nederland. De koeltebehoefte heeft een eigen energievraag, die meegroeit met de klimaatverandering. Deze energievraag die met de koeltebehoefte samenhangt, wordt bij ruim 85% van de respondenten niet meegenomen en gekoppeld in de energietransitie.

Lees verder
Update interne CO2-beprijzing: werving pilots van start

Update interne CO2-beprijzing: werving pilots van start

23 April 2019 – Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is Klimaatverbond Nederland een aantal maanden geleden aan de slag gegaan met interne CO2-beprijzing bij overheden. Interne CO2-beprijzing houdt in dat er een bepaalde prijs op de CO2-uitstoot meegenomen wordt in het afwegingskader bij besluitvorming. Op basis van de totaalprijs - dus de prijs in euro’s plus de CO2-prijs - kan men de opties overwegen. De kosten van de CO2-uitstoot worden inzichtelijk. Dit maakt het voeren van maatschappelijk verantwoord beleid een stuk inzichtelijker.

Lees verder