Nieuws

Kinderboek Palmen op de Noordpool

Kinderboek Palmen op de Noordpool

16 oktober 2018 – Er gaat geen dag voorbij zonder het thema klimaatverandering. Iedereen heeft het erover, maar snapt iedereen wel wat klimaatverandering is? In 'Palmen op de Noordpool' vertelt Marc ter Horst alles over klimaatverandering.

Lees verder
Dertiende Warmetruiendag op 15 februari 2019

Dertiende Warmetruiendag op 15 februari 2019

10 oktober 2018 – Met de Dag van de Duurzaamheid en de start van het stookseizoen, kan heel Nederland weer energiebesparingsacties aanmelden voor de dertiende Warmetruiendag op 15 februari 2019. Op deze dag vieren we de grootste klimaatactie van Nederland met als motto “verwarm jezelf, niet de wereld!”

Lees verder
Terugblik bijeenkomst CO2-Prestatieladder voor Gelderse overheden

Terugblik bijeenkomst CO2-Prestatieladder voor Gelderse overheden

5 oktober 2018 – Onlangs kwam het Gelders Energieakkoord (GEA) bijeen in het gemeentehuis van Barneveld om meer kennis op te doen over de CO2-Prestatieladder en hoe dit managementinstrument bijdraagt aan het behalen van klimaatambities. GEA-partners Klimaatverbond Nederland en de gemeentes Winterswijk, Berkelland maakten tijdens de bijeenkomst bekend dat zij zich gaan laten certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland verhuist per 1 november naar eigen pand in Arnhem

Klimaatverbond Nederland verhuist per 1 november naar eigen pand in Arnhem

3 oktober 2018 – Per 1 november verhuist het kantoor van Klimaatverbond Nederland naar het centrum van Arnhem. Zowel de vereniging als stichting zijn dan te vinden aan de Zijpendaalseweg 6 op een steenworp afstand van het Arnhem Centraal.

Lees verder

Cursusaanbod Klimaatacademie najaar 2018

Cursusaanbod Klimaatacademie najaar 2018

25 september 2018 – Met de Klimaatacademie wil Klimaatverbond Nederland leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in de energietransitie kunnen zijn. In de Klimaatacademie vindt u een reeks van inspirerende workshops en publicaties. Hieronder treft u een overzicht van een aantal workshop die in het najaar van 2018 op diverse locaties in Nederland worden georganiseerd.

Lees verder
Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

24 september 2018 – De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

18 september 2018 – Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken.Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland verwelkomt gemeente Oldenzaal als nieuw lid

Klimaatverbond Nederland verwelkomt gemeente Oldenzaal als nieuw lid

30 augustus 2018 – Gemeente Oldenzaal heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze Overijsselse gemeente van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Oldenzaal het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Lees verder