Nieuws

Nationaal Congres Klimaatadaptatie: het klimaat verandert, wij veranderen mee

Nationaal Congres Klimaatadaptatie: het klimaat verandert, wij veranderen mee

25 Juni 2019 – “We willen wel, maar nog niet vandaag. Regels veranderen, dat werkt echt”, is de boodschap die gedragswetenschapper Reint Jan Renes aan minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de andere 400 aanwezigen van het Nationaal Congres Klimaatadaptatie meegeeft. Het congres dat in de gemeente Delft werd georganiseerd door de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) was de opvolger van het Congres Hittestress (Den Bosch).

Lees verder
Kinderen maken film over opwarming van de aarde

Kinderen maken film over opwarming van de aarde

21 Juni 2019 – In maart van dit jaar organiseerde Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in het Museon in de gemeente Den Haag. Tijdens deze top stonden de (groene) Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal. Circa 200 kinderen van verschillende basisscholen uit heel Nederland namen deel.

Lees verder
Klimaatverbond Nederland stopt met Energy Battle

Klimaatverbond Nederland stopt met Energy Battle

20 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland stopt met de Klimaatverbond Energy Battle. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgelopen jaren massaal meegedaan. Aan de Energy Battle namen jaarlijks tientallen ambtenaren van verschillende overheden mee om thuis, in hun eigen huishouden, te ontdekken waar het meeste energie wordt gebruikt en wellicht verloren gaat.

Lees verder
Projectleiders Duurzame Ontwikkelingsdoelen leren van elkaar in Frankfurt

Projectleiders Duurzame Ontwikkelingsdoelen leren van elkaar in Frankfurt

18 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland was voor een tweedaagse conferentie van DEAR (Development Education and Awareness Raising) in Frankfurt. De conferentie ging over klimaatcommunicatie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deelnemers kwamen van vijf verschillende Europese DEAR projecten en brachten daardoor verschillende invalshoeken mee.

Lees verder

Download onze nieuwe brochures

Download onze nieuwe brochures

13 Juni 2019 – Samen optrekken, experimenteren en kennisdelen staan centraal bij Klimaatverbond Nederland om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Samen aan de slag voor het klimaat! Leden kunnen bij onze vereniging terecht voor in eigen huis ontwikkelde activiteiten en instrumenten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid, op maat gemaakt voor lokale vraagstukken en regionale samen werking.

Lees verder
Hoe wordt de interne CO2-prijs bepaald?

Hoe wordt de interne CO2-prijs bepaald?

12 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie. Maar wat ís die CO2-prijs?

Lees verder
Klimaatverbond Nederland zet in op omvangrijke en impactvolle Kinderklimaatbeweging

Klimaatverbond Nederland zet in op omvangrijke en impactvolle Kinderklimaatbeweging

12 Juni 2019 – In Hesperange, Luxemburg is onlangs door Climate Alliance de kick-off verricht van het jaarlijkse programma Zoom Kids on the Move, de internationale versie van Groene Voetstappen. In Nederland lift onze actieweek meestal mee op de Europese Week van de Mobiliteit. Dit jaar wordt die gehouden van 16 tot en met 22 september 2019. Maar er gaan dingen veranderen.

Lees verder
Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten laten daden zien met ruimte voor groei

Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten laten daden zien met ruimte voor groei

4 Juni 2019 – Vandaag werd het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’ overhandigd aan Asje van Dijk, de voorzitter van het Gelders Energieakkoord, en de Gelderse gemeenten tijdens het VNG Jaarcongres. Gelderse gemeenten blinken uit met maatregelen op het gebied van participatie terwijl er op het gebied van betaalbaarheid nog flinke stappen te zetten zijn.  

Lees verder