Nieuws

Klimaatverbond Nederland stapt op de CO2-Prestatieladder

Klimaatverbond Nederland stapt op de CO2-Prestatieladder

11 Mei 2020 – Het is alweer even geleden; in september 2018 nam ons bestuurslid Ronald van Meygaarden (toen wethouder in Geldermalsen, inmiddels burgemeester van Boxtel) de symbolische estafettestok over van wethouder Didi Dorrestijn van de gemeente Barneveld. Door het estafettestokje over te nemen gaf Klimaatverbond Nederland aan dat ze snel aan de slag zou gaan om zich te certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Lees verder
Resultaten proeftuin hitte en gezondheid: hoe beschermen we eenzame ouderen?

Resultaten proeftuin hitte en gezondheid: hoe beschermen we eenzame ouderen?

17 April 2020 – Op sommige plekken in een gemeente is het consequent een paar graden warmer dan elders. Een hittekaart toont deze gebieden, maar laat niet zien waar hitte een probleem vormt voor kwetsbare en eenzame ouderen. Dat was de aanleiding voor het inrichten van een proeftuin hitte en gezondheid. Een aanpak op wijkniveau blijkt effectief, omdat deze goed aansluit op de werkwijze van gemeenten.

Lees verder
Eerste ronde financieringsaanvraag EUCF start op 25 mei

Eerste ronde financieringsaanvraag EUCF start op 25 mei

15 April 2020 – Vanaf 25 mei start de eerste ronde van de European City Facility (EUCF). De EUCF is een snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning op maat (in de vorm van € 60.000,- forfaitaire bedragen) en gerelateerde diensten die worden verleend aan ongeveer 200 steden en gemeenten om hen in staat te stellen relevante investeringsconcepten te ontwikkelen.

Lees verder
Bestel gratis de documentaire ‘Countdown on the river Xingu V’,

Bestel gratis de documentaire ‘Countdown on the river Xingu V’,

14 April 2020 – Klimaatverbond Nederland stelt de documentaire ‘Countdown on the river Xingu V’ over de rivier Xingu in Brazilië gratis ter beschikking voor iedereen. Het is een indrukwekkende documentaire over de drie-na-grootste dam ter wereld en over de gevolgen van deze dam op de natuur en de mens. Een indringend verhaal, waarbij de gevolgen van Belo Monte een gezicht krijgt.

Lees verder

Oproep aan gemeenten en provincies met een zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave

Oproep aan gemeenten en provincies met een zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi opgave

14 April 2020 – Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meld u dan aan voor de "buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi" en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.

Lees verder
(Interne) CO2-beprijzing: de stand van zaken

(Interne) CO2-beprijzing: de stand van zaken

8 April 2020 – Op dit moment is het "Team Interne CO2-beprijzing" van Klimaatverbond Nederland druk bezig met het afronden van de samenvattende eindrapportage van 2019, alsmede het essay. In de samenvattende eindrapportage, getiteld Rekenen met de toekomst – De praktijk, geven we een overzicht van de uitkomsten van alle onderzoeken die onder regie van de verschillende koepels (UvW, VNG, IPO) zijn uitgevoerd.

Lees verder
Samenvatting Klimaatverbond-inventarisatie lokale hitteplannen

Samenvatting Klimaatverbond-inventarisatie lokale hitteplannen

26 Maart 2020 – Klimaatverbond Nederland heeft een consultatieronde gedaan onder de gemeenten die in 2019 deelnamen aan het Symposium Lokale Hitteplannen om een beeld te krijgen waar gemeenten staan met betrekking tot het opstellen van een lokaal hitteplan. 15 gemeenten hebben hun stand van zaken en aanpak toegelicht, wat is samengevat in deze ‘Inventarisatie lokale hitteplannen’.

Lees verder
Terugblik op ledendag in de gemeente Delft

Terugblik op ledendag in de gemeente Delft

20 Maart 2020 – Klimaatverbond Nederland organiseerde onlangs haar jaarlijkse ledendag in de gemeente Delft. De ledendag bestond uit twee delen. Het eerste deel, dat plaatsvond in het stadskantoor van de Delft, bestond uit een plenair gedeelte met drie verschillende sprekers. Lees hier een terugblik.

Lees verder