Nieuws

Alliantie Klimaatactie: kosteloze deelname voor Nederlandse mkb

Alliantie Klimaatactie: kosteloze deelname voor Nederlandse mkb

18 Augustus 2020 – De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven en instellingen zich te committeren aan de klimaatdoelen. Samen werken deelnemers aan een doel van 40% minder CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie in 5 jaar. Organisaties die zich aansluiten worden hierbij kosteloos vooruit geholpen.

Lees verder
CO2-beprijzing: publicaties 2019 en voortgang 2020

CO2-beprijzing: publicaties 2019 en voortgang 2020

18 Augustus 2020 – Klimaatverbond Nederland werkt al ruim anderhalf jaar aan het thema (interne) CO2-beprijzing. Het werk van afgelopen jaar heeft geresulteerd in een aantal mooie publicaties.

Lees verder
Breed platform voor aanpassing bouw standaarden aan klimaatverandering en toenemende koeltebehoefte

Breed platform voor aanpassing bouw standaarden aan klimaatverandering en toenemende koeltebehoefte

12 Augustus 2020 – Een koel huis tijdens een hittegolf als deze: dat wil iedereen wel. Maar veel woningen in Nederland warmen tijdens een hittegolf erg op. Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) wil daar verandering in brengen.

Lees verder
Stijgende koeltebehoefte grote kans voor warmtetransitie

Stijgende koeltebehoefte grote kans voor warmtetransitie

11 Augustus 2020 – In de plannen van overheden voor de energietransitie ligt de focus nu grotendeels op warmte en warmtenetten. Dit beeld is zichtbaar in de resultaten van een deze zomer uitgezette enquête van Klimaatverbond Nederland onder haar leden.

Lees verder

CO2-Prestatieladder; alleen het certificaat nog

CO2-Prestatieladder; alleen het certificaat nog

10 Augustus 2020 – In de nieuwsbrief van mei heeft u kunnen lezen dat we bij Klimaatverbond Nederland aan de slag zijn gegaan met de CO2-Prestatieladder. Inmiddels hebben we alle audits doorlopen en zijn we nu in afwachting van ons certificaat op niveau 3 (van de 5) op de Ladder.

Lees verder
“Gemeenten moeten -een beetje- geld reserveren voor de hitte-aanpak”

“Gemeenten moeten -een beetje- geld reserveren voor de hitte-aanpak”

7 Augustus 2020 – Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om in de begroting voor 2021 10.000 tot 50.000 euro op te nemen voor de aanpak van het hitteprobleem, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het gemeentelijk niveau is namelijk de plaats waar de hitte-aanpak vorm zou moeten krijgen. Het geld moet vooral worden ingezet om de samenwerking te bevorderen tussen afdelingen en organisaties betrokken bij de ouderenzorg, woningbouw en ruimtelijke klimaatadaptatie, om de gevolgen van hitte voor kwetsbare groepen beter op te vangen. 

Lees verder
Gemeenten steeds concreter aan de slag met hittestress

Gemeenten steeds concreter aan de slag met hittestress

4 Augustus 2020 – Hitte is een steeds groter probleem in Nederland. Door de toename van (extreem) hete dagen zijn onze zomers voelbaar warmer, een trend die zich als gevolg van klimaatverandering voorlopig zal voortzetten.

Lees verder
Wet Collectieve Warmtevoorziening: Warmtecoalitie krijgt het er nog niet warm van

Wet Collectieve Warmtevoorziening: Warmtecoalitie krijgt het er nog niet warm van

3 Augustus 2020 – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) ter consultatie aangeboden. Voorafgaand aan de consultatie deed de Warmtecoalitie een dringende oproep aan de Tweede Kamer. Warmtenetten bieden veel potentie om woningen te verduurzamen, maar dat gaat niet met alleen klassieke, grootschalige hoge-temperatuur warmtenetten.

Lees verder