Nieuws

Cursusaanbod Klimaatacademie

Cursusaanbod Klimaatacademie

21 Maart 2019 – Investeer tijd in een cursus van de Klimaatacademie om je werk nog beter te kunnen doen. Tijdens de workshops over bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, klimaatadaptatie, bewonersparticipatie verwerf je vaardigheden om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Ontdek het aanbod op www.klimaatacademie.nl

Alle workshops kunnen 'in-company' worden gegeven. In overleg maken we een workshop voor u op maat. Neem contact met ons op als u interesse heeft in één van de workshops.


In het huidige aanbod:

Workshop - Drieluik klimaatadaptatie
In het Klimaatadaptatie drieluik vertellen diverse lokale organisaties en ondernemers wat klimaatverandering voor hun betekent in de dagelijkse praktijk. Weervrouw Margot Ribberink geeft inzicht in de weerfeiten en toekomstbeelden en de wethouder presenteert de lokale adaptatieplannen. Deze workshop zal op gemeentelijk niveau het klimaatgesprek op gang brengen en zo een aanzet geven voor de interdepartementale aanpak van klimaatadaptatie. 

Workshop - Route naar aardgasvrije wijken
Het spel Route naar een aardgasvrije wijk geeft inzicht in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in een woonwijk. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk et cetera. Onder begeleiding van Marjo Kroese, workshopleider van Klimaatverbond Nederland verplaatst u zich in bewoners en gaan we als deelnemers op zoek naar antwoorden op de vraag “Wie doet wat, wanneer, waarom en met wie in de route naar een aardgasvrije wijk?”

Workshop - Gedragsverandering voor duurzaamheid:
In deze workshop laat Nienke Trap zien hoe je als organisatie principes en inzichten vanuit de psychologie kunt inzetten om gedragsverandering binnen je eigen organisatie te realiseren. Dit zorgt voor betrokken en actieve medewerkers en uiteindelijk het realiseren van onder andere meer energiebesparing, een milieuvriendelijke kantine, duurzamer woon-werkverkeer, afvalscheiding etc. Als deelnemer van deze workshops word je gevraagd om voorbeelden uit je eigen praktijk te delen. Samen bespreken we hoe je verschillende strategieën kunt toepassen om je doelgedrag te bereiken. Tenslotte maken we een begin van jouw actieplan, met speciale aandacht voor hoe je alle betrokkenen enthousiasmeert en hoe je tijdens het proces de voortgang monitort en successen viert.

Workshop - De basics van bewonersparticipatie
"Met 5 eenvoudige basistips samen aan de slag met bewoners voor een gedegen wijkaanpak": in deze korte workshop proef je het Klimaatavontuur zoals Kirsten Notten, Ariane Lelieveld en Marianne Zuur dat in hun wijken meemaken. Aan de hand van jouw casus of vraag gaan jullie samen als bewoners op reis om te ervaren welke 5 - even verrassende als natuurlijke - sleutels je zo in je rugzak kunt stoppen om morgen toe te passen: het wordt een onvergetelijke reis. Kirsten, Marianne en Ariane baseren hun aanpak op onderbouwde ervaringen en praktisch getoetste kennis. Een kijkje in hun rugzak: dialoogvoering, communitybuilding, storytelling, systemisch werken, gedrags- en breinkennis, toegepaste kunst, buurtaanpakken.

Workshop - Op klimaatavontuur met bewoners
Aan de gang met warmteplannen, windvisies, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES) betekent samen aan de gang met bewoners. Voor een breed draagvlak moeten bewoners namelijk al in een vroeg stadium betrokken worden in plannen. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?
Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat zowel aansluit op de leefwereld van mensen als op organisatieprocessen. Met deze werkplaats helpen we jou om in jouw project samen te werken met bewoners.