Nieuws

Hoe wordt de interne CO2-prijs bepaald?

Hoe wordt de interne CO2-prijs bepaald?

12 Juni 2019 – Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie. Maar wat ís die CO2-prijs?


Op zoek naar antwoorden

Binnen grote aanbestedingen van wegen wordt bijvoorbeeld € 50,- meegewogen in de milieukostenindicator. Waar komt die prijs vandaan? Op welke gronden wordt voor deze prijs gekozen? Klimaatverbond Nederland heeft masterstudenten van de Wageningen Universiteit gevraagd hierop antwoorden te geven in het onderwijsprogramma ‘Academic Consultancy Training’.

Deze en tientallen andere vragen en dilemma’s gaat een internationaal team van 6 masterstudenten voor Klimaatverbond Nederland, en daarmee voor de gemeenten, provincies en waterschappen, uitzoeken. Begin juli zullen ze hier over rapporteren. Dat rapport helpt Klimaatverbond Nederland om na de zomer een voorstel te doen over het niveau van interne CO2-beprijzing en de argumenten die daarvoor de basis vormen.

Website interne CO2-beprijzing

Meer weten over interne CO2-beprijzing? Lees er meer over op de speciale website die Klimaatverbond Nederland over dit thema heeft opgezet: www.co2-beprijzing.nl.