Nieuws

Middagprogramma ledendag Klimaatverbond in teken van klimaatadaptatie

Middagprogramma ledendag Klimaatverbond in teken van klimaatadaptatie

6 September 2015 – Hier en nu hebben we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De komende decennia zullen die gevolgen alleen maar verder toenemen. Aanpassing aan de huidige en voorbereiding op toekomstige gevolgen zijn noodzakelijk, ook voor decentrale overheden. Verreweg de meeste gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met actieplannen voor klimaatbestendigheid. In het middagprogramma van 17 september veel informatie over de stand van zaken en over eerste ervaringen met maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Bovendien gaan we als decentrale overheden met elkaar in gesprek over het versterken van klimaatadaptatie in Nederland.

De afgelopen maanden heeft Klimaatverbond Nederland het gehele veld van adaptatiedeskundigen en 80 leden uitgebreid gesproken over klimaatadaptatie. Uit deze gesprekken is een divers, maar helder beeld ontstaan over hoe u aankijkt tegen klimaatrisico's, de interactie van klimaatrisico's met kwetsbare groepen in de samenleving en welke actoren betrokken zouden moeten zijn. Onze bevindingen met betrekking tot de huidige stand van zaken presenteren wij graag aan u.

Van 14.40 - 15.20 uur vindt er onder leiding van Madeleen Helmer (foto) van Klimaatverbond Nederland een tafelgesprek over klimaatadaptatie plaats, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Van 15.45 - 16.50 uur zullen de volgende workshops plaatsvinden:

Aanmelden voor de ledendag van Klimaatverbond Nederland kunt u HIER.

Download hier het volledige programma van de ledendag.