Partners

Het Klimaatverbond werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om het klimaatbeleid naar een hoger plan te tillen. Tot onze netwerkpartners behoren onder andere: