Wat doen we?

Groene VoetstappenEnergiebesparingEuropaEnergieke Samenleving

Groene Voetstappen

Zou het niet geweldig zijn als alle kinderen in uw gemeente of regio lopend en fietsend naar school gaan? U kunt laten zien dat dit kan met de Groene Voetstappenactie. Stel alle basisschoolleerlingen binnen uw gemeente of regio in de gelegenheid om mee te doen aan de Groene Voetstappenactie en bestel het actiemateriaal (stickerboekje en een stickervelletje) voor elke basisschoolleerling. Helpt u als gemeente of Natuur Milieu Educatie Centrum dit jaar (weer) mee om samen met scholen, leerlingen en ouders een groot succes van de actie te maken?

Bekijk project
Klimaatwarming-upsKlimaatadaptatieEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Klimaatwarming-ups

Klimaatverbond Nederland biedt u na de gemeenteraadsverkiezingen “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarmings-ups die worden georganiseerd, zijn eendaagse cursussen over twee actuele thema'. De twee thema's zijn aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). De cursussen worden in verschillende regio's door heel Nederland aangeboden.

Bekijk project
WarmetruiendagEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Warmetruiendag

In 2017 namen 241.500 mensen actief deel aan Warmetruiendag onder het motto: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Op deze jaarlijkse nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één of twee graden lager en besparen zo, per graad 6% energie. De trui staat op deze dag symbool voor wat je zelf kunt doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We kunnen maar liefst 70% energie besparen met alle kennis en technieken die we nu hebben. De eerstvolgende Warmetruiendag is op 2 februari 2018.

Bekijk project
Gelders EnergieakkoordEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Gelders Energieakkoord

In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt. Huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B. In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal. Deze en meer ambities zijn vastgelegd in het Gelders Energieakkoord, dat in maart 2015 door zo’n honderd Gelderse partijen werd ondertekend. Daarmee committeren deze bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties zich aan een pakket maatregelen om de provincie te verduurzamen.

Bekijk project

Lokale Energie EtalageEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Lokale Energie Etalage

Benieuwd naar de energie- en monitoringsgegevens van uw gemeente? Bekijk www.lokaleenergieetalage.nl voor een eenvoudig overzicht van de lokale ontwikkelingen. Met behulp van een energie enquete en website biedt de Lokale Energie Etalage een overzicht van de inspanningen en ontwikkelingen van gemeenten als resultaat van het Energieakkoord en de mogelijkheden die het ondersteuningsprogramma Energie van VNG biedt.

Bekijk project
Klimaatverbond Energy BattleEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Klimaatverbond Energy Battle

In de Klimaatverbond Energy Battle gaan gemeenten aan de slag om zoveel mogelijk energie te besparen in drie maanden tijd. Elke deelnemende gemeente formeert drie teams die thuis elektriciteit en gas gaan besparen. Met behulp van een energiedisplay krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen verbruik.

Bekijk project
Hoe groener hoe beterKlimaatadaptatieEnergieke Samenleving

Hoe groener hoe beter

Hoe Groener Hoe Beter is een campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen om te pleiten voor meer groen en klimaatadaptatie. Een groene gemeente is goed voor gezondheid en welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte en verbetert de luchtkwaliteit. Organiseer jij ook een debat in jouw gemeente?

Bekijk project
Route naar aardgasvrije wijkenEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Route naar aardgasvrije wijken

Klimaatverbond Nederland biedt voor leden en niet-leden het spel "Route naar aardgasvrije wijken" aan, zoals we dat tijdens de jubileumconferentie op 6 april jl met alle deelnemers in ca. 40 groepen hebben gespeeld.

Bekijk project

Green Deal ScholenEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Green Deal Scholen

Nederland telt ongeveer 9.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Hierin krijgen ruim 2,4 miljoen leerlingen onderwijs en werken ruim 200.000 onderwijsprofessionals. Dit doen zij veelal in gebouwen met een slecht binnenklimaat en van slechte energetische kwaliteit (áls men al een energielabel heeft, dan veelal C of lager). Dit was voor Klimaatverbond Nederland aanleiding om het initiatief te nemen voor een Green Deal Scholen.

Bekijk project
Nederlandse KlimaatcoalitieEnergiebesparingEuropaEnergieke Samenleving

Nederlandse Klimaatcoalitie

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering is voor alle organisaties een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Decentrale overheden gaan nog verder, want een flink aantal gemeenten, waterschappen en provincies hebben klimaatneutrale (of aanverwante) doelstellingen voor alle activiteiten op 'hun' grondgebied.

Bekijk project
Ondertekening KlimaatverklaringEuropa

Ondertekening Klimaatverklaring

De klimaatconferentie COP21, die in december 2015 in Parijs plaats vond, was zoals verwacht een van de grootste duurzaamheidsconferentie van deze tijd. Klimaatverbond Nederland nam, in afstemming met andere nationale en internationale partijen het initiatief tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid', kortweg de 'Klimaatverklaring'. Ondersteun de verklaring door digitaal uw handtekening te zetten.

Bekijk project
Regiobijeenkomsten Klimaatverbond NederlandEnergiebesparingEnergieke Samenleving

Regiobijeenkomsten Klimaatverbond Nederland

In 2013 organiseerde Klimaatverbond Nederland verspreid over het land al een serie regiobijeenkomsten. Vanaf het najaar van 2015 zal er wederom een inspirerende serie bijeenkomsten van soortgelijke opzet worden georganiseerd, waarbij er 's middags een workshopprogramma plaatsvindt met een diversiteit aan inspirerende onderwerpen. De volgende regiobijeenkomsten staan in de planning: Tilburg, Zaanstad, Apeldoorn, Rotterdam, Houten en Leeuwarden.

Bekijk project

Netwerk BurgemeestersconvenantEnergiebesparingEuropa

Netwerk Burgemeestersconvenant

In 2007 namen een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling na te streven dan de verlaging van de CO2-uitstoot met 20% zoals de Europese Unie in zijn algemeenheid voorstelt. Zo is het Covenant of Mayors initiatief ontstaan, bottom up, en meteen van harte gesteund door de Europese Commissie. Het werd een succes en meer dan 3000 gemeenten en hun burgemeesters hebben zich binnen drie jaar aangesloten en meer ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-uitstoot.

Bekijk project
Green Deal Regionale samenwerkingEnergiebesparing

Green Deal Regionale samenwerking

In juni 2012 heeft het Klimaatverbond een Green Deal afgesloten met het Rijk met als doel de regionale samenwerking rond klimaatbeleid te versterken. De reden hiervoor is dat samenwerking meerwaarde oplevert en gemeenten in staat stelt ook de komende jaren, waarin geen nieuwe SLOK-subsidie beschikbaar is, verder te werken aan klimaat en energie. Daarbij is tevens van belang dat gemeenten en regio’s deze onderwerpen koppelen aan de economische agenda en die is over het algemeen vormgegeven op regionaal schaalniveau.

Bekijk project