Project

Klimaatverbond Energy Battle

EnergiebesparingEnergieke Samenleving

In de Klimaatverbond Energy Battle gaan gemeenten aan de slag om zoveel mogelijk energie te besparen in drie maanden tijd. Elke deelnemende gemeente formeert drie teams die thuis elektriciteit en gas gaan besparen. Met behulp van een energiedisplay krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen verbruik.

Elke deelnemer krijgt een energiedisplay mee naar huis. Via de wedstrijdwebsite www.klimaatverbondenergybattle.nl ontvangt elke deelnemer wekelijks een overzicht van de gerealiseerde besparingen van gas en elektriciteit, tips en opdrachten. Na drie rondes worden de scores van alle teams opgeteld en wordt duidelijk welke gemeente de grootste besparingen heeft gerealiseerd.

Bewustwording van ons energieverbruik

Een gemiddeld Nederlands huishouden verspilt 14% elektriciteit. Voor huishoudens is minder energie verbruiken de effectiefste manier om CO2 te besparen, want de groenste energie is de energie die je niet gebruikt! Als een gemiddeld gezin 15% bespaart, scheelt dat zo'n € 120,- per jaar. Bovendien wordt veel minder CO2 uitgestoten. En dat is belangrijk, want Nederland heeft in het Parijs akkoord toegezegd om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van 1990).

Om dit te realiseren zijn veel inspanningen nodig, veel meer dan is afgesproken in het energieakkoord dat is gesloten in 2013. Gemeenten spelen een cruciale rol bij het reduceren van de CO2 uitstoot.  Bovendien zorgt energiebesparing ook voor een besparing in de kosten; TU Delft heeft becijferd (2013) dat gemeenten 180 miljoen euro kunnen bezuinigen op de totale huisvestingskosten van het gemeentelijk vastgoed, inclusief sportaccommodaties. Dit door efficiënter met gas, water, licht en onderhoud om te gaan. Met deze wedstrijd biedt Klimaatverbond Nederland gemeenten een aansprekende manier om zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie een daadwerkelijke energiebesparing te realiseren. Het doel van de wedstrijd is om deelnemers bewust te maken van het effect van hun eigen gedrag op hun energieverbruik en laten zien dat een gemiddelde besparing van 10% makkelijk haalbaar is met behoud van het wooncomfort.

De Energy Battle vergroot het draagvlak voor energiebesparing

De meerwaarde van de Energy Battle is dat het draagvlak voor energiebesparing aanwijsbaar vergroot en deelnemers aanzet tot het nemen van maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie in huis. Uit evaluaties blijkt dat deelnemers zich grotendeels bewust blijven van hun eigen energieverbruik maar ook bewuster omgaan met water en duurzamere keuzes maken, ook jaren na hun deelname.

De Energy Battle creëert momentum voor energiebesparing en biedt een uitstekende gelegenheid om actieve burgers en burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie te ondersteunen. Door deel te nemen aan de Klimaatverbond Energy Battle dragen de deelnemende gemeenten zichtbaar en met concrete resultaten bij aan het in het Energieakkoord vastgestelde doel van 1,5% energiebesparing.

Energieles op school en energie besparen in het schoolgebouw

Tijdens de laatste editie van de Energy Battle hebben acht scholen meegedaan aan de Energy Battle. Daarbij werden ook de leerlingen uit groep 7 en 8 betrokken, zij kregen les over energie en hoe je moet omgaan met energie.  Met behulp van groene en rode kaarten hebben leerlingen de school geholpen bij het besparen. Ook hebben zij thuis met hun gezin meegedaan aan de Battle. Speciaal voor scholen is er een stappenplan ontwikkeld waarmee er juist in het schoolgebouw zelf energie wordt bespaard en het binnenklimaat verbeterd. Hierbij wordt samengewerkt met de Green Deal Scholen.

Meer informatie

Wilt u ook meedoen met uw gemeente? Bel dan met Klimaatverbond Nederland via: 088-0238900, stuur een e-mail naar Josje Fens op josje.fens@klimaatverbond.nl of bekijk onze wedstrijdwebsite voor meer informatie.