Project

Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders


Klimaatverbond Nederland organiseert doorlopend provinciale/regionale Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Steeds meer wordt voor de uitvoering van beleid gekeken naar decentrale overheden. Dat geldt ook op klimaatgebied. Doelstellingen en afspraken zijn één ding, maar hoe geef je daar in de praktijk handen en voeten aan? Hoe kun je als gemeenten en provincies innovatieve ideeën op energiegebied versnellen? Met wie wil en kan je samenwerken en hoe kan kennis over kansrijke aanpakken sneller gedeeld en toegepast worden? In de Masterclasses Klimaatbeleid staan die vragen centraal.

De Masterclasses worden op maat gemaakt voor de situatie in uw regio.  Ze zijn een platform om informatie te delen en te leren van herkenbare vraagstukken van deelnemers. Ze zijn bedoeld voor zowel bestuurders als uitvoerders van Klimaatbeleid. De masterclasses hebben in 2014 plaatsgevonden in Gelderland, Noord-Holland en Drenthe. Zie voor nadere informatie ook de website www.masterclassenergietransitie.nl. De reader bevat een samenvatting van de masterclasses en daarbij nog meer informatie over onder andere scholingsmogelijkheden en netwerken.

Programma masterclass van één dagdeel

  • De Nederlandse energietransitie in vogelvlucht
  • Dit is uw provincie/regio
  • Komt een initiatief bij de wethouder?
  • Netwerklunch (op uitnodiging)
  • Middagprogramma voor operationaliseringslag optioneel

Wilt u als provincie ook een masterclass faciliteren? Of wilt u als bedrijf of organisatie meedoen? Of misschien werkt u voor een gemeente of regio en wilt u ook graag een masterclass? Neem dan contact op met carolien.van.merksteijn@klimaatverbond.nl en dan kijken we naar de mogelijkheden.