Project

Netwerk Burgemeestersconvenant

Europese samenwerkingEnergiebesparing

In 2007 namen een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling na te streven dan de verlaging van de CO2-uitstoot met 20% zoals de Europese Unie in zijn algemeenheid voorstelt. Zo is het Covenant of Mayors initiatief ontstaan, bottom up, en meteen van harte gesteund door de Europese Commissie. Het werd een succes en meer dan 3000 gemeenten en hun burgemeesters hebben zich binnen drie jaar aangesloten en meer ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-uitstoot.

Op dit moment zijn bijna 4500 Europese gemeenten aangesloten. In Nederland leverde het tot nu toe 21 ondertekenaars op, inclusief een regio. Het Agentschap NL ondersteunt het netwerk, en ook andere organisaties zoals VNG, GDO en Platform 31 hebben ondersteuning toegezegd. Sinds september 2012 is de Burgemeester van gemeente Midden-Delfland, zelf ook ondertekenaar, de ambassadeur van het Netwerk Burgemeestersconvenant.

Het Klimaatverbond is door de uitvoerende Europese organisatie Energy Cities gevraagd om het Covenant of Mayors in Nederland te versterken en te werken aan het vergroten van haar draagvlak en te zorgen voor meer ondertekenaars van het Covenant of Mayors in Nederland. Het Klimaatverbond heeft de kans om deel te nemen aan dit project, NET-CoM, dat staat voor Networking the Covenant of Mayors, aangegrepen om haar leden een alternatief te bieden voor financiering en projectontwikkeling in samenwerking met Europa en Europese partners. Dit project biedt een netwerk en platform aan ambitieuze Nederlandse gemeenten - leden van het Klimaatverbond - om kennis en ervaring te delen en op die manier efficiënter te kunnen werken en minder afhankelijk van de rijksoverheid te zijn.

Netwerk Burgemeestersconvenant in Nederland

Het Netwerk Burgemeestersconvenant, dat tijdens het Klimaatcongres in oktober 2011 werd gelanceerd, bestaat uit huidige ondertekenaars van het Covenant, en ondersteunende organisaties, waaronder Agentschap NL, VNG en GDO. Op onze website vindt u alle informatie. Ook U kunt op verschillende manieren actief zijn in dit netwerk. Op Viadesk onderhouden we een besloten groep, de CoM groep. U kunt nadat u een account heeft aangemaakt via deze link aanmelden via de knop 'groups'. Selecteer daarna 'CoM groep'.  Dan kunt u een verzoek indienen om lid te worden. Via deze groep ontvangt u nieuwsitems over Europese ontwikkelingen en projecten , kunt u zelf oproepen, vragen stellen en informatie delen.Daarnaast is er via de Europese website een mailinglijst waarvoor u kunt aanmelden via deze link.

Intentieverklaring

Organisaties met wie wij samenwerken vragen we om een intentieverklaring te ondertekenen, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat deze organisatie deel uitmaakt van het Netwerk Burgemeestersconvenant. Onderaan deze pagina kunt u dit bestand downloaden. Als u nog geen partner bent, download dan de verklaring onderaan deze pagina. U kunt de verklaring digitaal ondertekenen of opsturen per post naar: Het Klimaatverbond, Postbus 9, 6800 AA Arnhem, graag ter attentie van Nienke Trap.

Networking the Covenant of Mayors wordt geleid door Energy Cities, een consortium van 12 lokale en regionale netwerken van overheden op regionaal, nationaal en Europees niveau waarbij ook Het Klimaatvebond is aangesloten. Kijk voor meer informatie over het Burgemeestersconvenant op de Europese website van het Covenant of Mayors.

Dit project wordt gefinancierd door het Intelligent Energy-Europe programma.

Bezoek de projectwebsite op www.burgemeestersconvenant.nl voor meer informatie.

Projectleider Netwerk Burgemeestersconvenant

Nienke Trap

Nienke Trap

Projectleider

Telefoon: 06-46 132 467
E-mail: nienke.trap@klimaatverbond.nl

Bekijk profiel