Thema

Energiebesparing

Maar liefst 40% van alle verbruikte energie in Nederland wordt gebruikt voor warmte. En een gemiddeld Nederlands huishouden verspilt 14% elektriciteit. Elektrische apparaten worden weliswaar steeds efficiënter, maar aan de andere kant krijgen met z'n allen steeds meer apparaten en gadgets. Door bewuster met energie om te gaan, verlagen we het energieverbruik in Nederland. Dat is goed voor het klimaat en de portemonnee, want als een gemiddeld gezin 15% energie bespaart, dan scheelt dat meer dan 100 euro per jaar.

Klimaatverbond Nederland streeft naar een zuinige energievoorziening, waarbij Nederland minder energie verspilt en een energiebesparing van 3% per jaar realiseert. Om deze energiebesparing te realiseren, richt Klimaatverbond Nederland zich naast burgers ook op onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven, onder andere door isolerende en energiebesparende maatregelen binnen de bestaande bouw (particuliere woningen, schoolgebouwen, huursector, utiliteitsbouw) te stimuleren.