Thema

Energieke Samenleving

Klimaatverbond Nederland maakt zich sterk voor een energieke samenleving, waarin burgers, bedrijven en overheid samenwerken aan een schonere economie die niet meer gebaseerd is op fossiele brandstoffen en winning van schaarser wordende grondstoffen. Een energieke samenleving vergt een investering in tijd, maar ook in geld.

Niet alle burgers en ondernemers zijn al bezig met een transitie naar een duurzamer economie. De realisatie van een energieke samenleving kan dan ook niet alleen aan actieve burgers en het bedrijfsleven worden overgelaten. Om een transitie naar een duurzamere economie mogelijk te maken, is de overheid hard nodig als spreekbuis, verbinder, inspirator en verstrekker van faciliteiten.

Samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen staat bij Klimaatverbond Nederland hoog op de agenda. Door het delen van kennis en kunde en het bij elkaar leggen van middelen, ontstaat ruimte voor waardevolle initiatieven. Regionale procesbegeleiders kunnen partijen bijeen brengen die vanuit gemeenschappelijke belangen tot concrete activiteiten komen. Zo ontstaan bijvoorbeeld energieloketten waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van energie: van informatie en subsidie tot offertes en realisatie. Of worden oplaadpunten voor elektrische auto's gerealiseerd.

Als het aan Klimaatverbond Nederland ligt, worden de handen vaker ineen geslagen tussen burgers, bedrijven en overheid. Op die manier levert een energieke samenleving winst op voor de gehele maatschappij.