Thema

Europese samenwerking

De mondiale aanpak van het klimaatvraagstuk, van de VN tot en met decentrale overheden en burgers, is een van de grote vraagstukken van onze tijd en de decennia die komen gaan. Klimaatverbond Nederland voelt zich verbonden met deze mondiale beweging. Daarbij blijft het accent van onze bijdrage liggen op het versterken van de rol van decentrale overheden in Nederland. Vanuit de kracht van onze eigen ervaringen en kennis zoeken we samenwerking met relevante Europese en internationale partners en beleidsontwikkelingen. Daarbij ligt een focus op Europa voor de hand; het Europese beleid is richting- en regelgevend voor decentraal klimaatbeleid en de verwachting is dat het Nederlandse beleid steeds meer door Europa bepaald zal worden.

Strategie

Mondiaal: Klimaatverbond Nederland neemt deel aan de Nederlandse Klimaatcoalitie met als doel om de rol en het belang van decentrale overheden in het klimaatvraagstuk te benadrukken bij de VN-klimaatonderhandelingen.

Europees: De Europese samenwerking is meer praktisch van aard; kennisuitwisseling, versterken van regionale verbanden en vergroten van de toegang tot EU-subsidiemogelijkheden. In dit verband ondersteunt Klimaatverbond Nederland het Covenant of Mayors en is het actief lid van Energy Cities. Het belang van betrokkenheid bij Europa moet worden gepopulariseerd door concrete handelingsperspectieven te bieden. Doordat lokale overheden steeds minder financiële middelen ontvangen vanuit het Rijk, worden andere Europese geldstromen interessanter.

Voor 2014 was de prioriteit om Nederlandse gemeenten te ondersteunen bij het verkrijgen van EU-subsidies. Vanuit deze ervaring is gebleken dat slechts een handvol gemeenten echt actief een beroep doet op Europese financieringsmogelijkheden. In 2015 wil Klimaatverbond Nederland mogelijkheden onderzoeken om (bijvoorbeeld via Energy Cities) met name regio’s te ondersteunen om kennis en ervaring uit te wisselen en om met hun regio maatregelen te nemen (in samenwerking met andere partijen). Dit sluit ook aan op de ondersteuningsstructuur die gericht is op regionale samenwerking / alliantievorming. Hierbij is het raadzaam om de samenwerking te zoeken met zogenaamde 'managing authorities', steunpunten voor Europese subsidies in Nederland. Voor lokale overheden is het gemakkelijker om dichtbij een contact te hebben die hen in het Nederlands te woord kan staan.

Activiteiten

 • Aanwezig tijdens de jaarvergadering van Energy Cities in Aberdeen van 22-24 april 2015
 • Mede formuleren van de inbreng van de staatssecretaris en de Nederlandse klimaatgezant in de aanloop naar en tijdens de COP’s vanuit de Nederlandse Klimaatcoalitie
 • Onderhouden van het netwerk Covenant of Mayors in Nederland, onder andere door een periodieke nieuwsbrief en de website www.burgemeestersconvenant.nl
 • Onderzoeken of en welk sponsor-/partnerschap (bijvoorbeeld met een bedrijf) in Europese context wenselijk zou kunnen zijn
 • Aanbieden van ondersteuning en informatie aan onze leden (op verzoek en/of via de nieuwsbrief van Klimaatverbond Nederland)
Theme

European cooperation

Europe plays an important role in the daily practice of local and regional authorities. What is more, many policies formulated by Europe, can only get off the ground through involvement and commitment of local and regional authorities. European cooperation is important in several ways for the realisation of regional and local climate policy:

 • Many climate issues are transnational;
 • European policy serves as a guideline for local and regional climate policy;
 • Europe makes many resources available to achieve the climate objectives;
 • The need to cut costs forces local and regional authorities to search for other sources of financing;
 • Sharing knowledge and experience offers local and regional authorities the opportunity to implement their own climate policies better and/or faster;
 • Further expansion of the international network.

The Dutch-based organisation “Klimaatverbond” participates in two European networks on behalf of the members: Energy Cities and Climate Alliance. The organisation is aware –through these networks but also through direct contacts in Brussels– of the opportunities Europe offers for strengthening regional and local climate policy and takes this knowledge to the regions where Klimaatverbond works with governments, businesses and civil society organisations.

The European policy serves as a guideline for Dutch, regional and local climate policy.
A great deal of Dutch and local climate policy is based on European policies and regulations. Europe is as a major power a leader with its ambitious climate objectives. In its ten-year plan for growth in the European Union (Europe 2020), the EU aims not only to overcome the economic crisis, but also to address the problems of our growth model and the creation of the conditions for a different kind of growth: smarter, more sustainable and for everyone. In this, climate constitutes one of the five main objectives, also known as the 20-20-20 targets:

 • 20 percent reduction of greenhouse gas emissions (this can amount to 30 percent if an international climate agreement is drawn up and finalised);
 • 20 percent less energy consumption;
 • 20 percent of the total energy consumption must be derived from renewable energy such as wind and solar energy.

These objectives are worked out more specifically as objectives relevant to each Member State. The targets for the Netherlands are defined in the Energy Agreement:
savings through reduction of energy consumption amounting to an average of 1.5 percent per year; or up to 100 PJ of energy by 2020;
a share increase as regards the generation of renewable energy (now 4 percent) to 14 percent in 2020, and a further increase of this share to 16 percent in 2023;
15,000 jobs, many to be created during the next few years.

Moreover, in the coming period Europe will make additional resources available to work towards achieving the above objectives at the local and regional level. That way Europe becomes a source of opportunities with which to strengthen the local and regional climate policy. Austerity measures creating challenges faced by both central government and local and regional authorities indicate that fewer resources are available in the Netherlands for the implementation of the climate policy. However, European budgets in the new programming period 2014-2020 still offer plenty of opportunities for extra funding.

Many climate and energy challenges are the responsibility of local and regional authorities. They are also the subject of cuts. This includes subjects such as:

 • Waste (waste prevention and separation, bio-waste management, extractive waste, nuclear waste);
 • Sustainability (sustainable public lighting, sustainable procurement and purchasing);
 • Energy efficiency (for example, in government buildings);
 • Storage and safety of nuclear waste in the soil;
 • Reduction of CO2 and storage.

Because of the aforementioned austerity challenges, various climate and energy projects are in danger of not getting off the ground, or these will be realised  but to a lesser extent. Extra money from Europe may be exactly the budget supplement needed, making it possible to go ahead with implementation.

European cooperation projects are unique opportunities for local authorities to join forces with other parties in the field of prevention and climate adaptation. Sharing knowledge and experience is the starting point for the creation of better solutions or for deploying successful solutions on a larger scale.

Since cooperation with other European regions is often a component within European projects, it allows local and regional authorities the opportunity to build their international networks and to expand.